U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

3 visiteurs gezocht om de Commissie Kwaliteitsvisitatie te komen versterken, iets voor u?

Draagt u de anesthesiologie een warm hart toe en heeft u zin en tijd om vakgroepen anesthesiologie te helpen het beste uit zich zelf te halen? Word dan visiteur!

Momenteel bestaat de Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV) uit 13 visiteurs die samen per jaar zo’n 35 verschillende vakgroepen per jaar visiteren. Met een visitatie krijgt een vakgroep een spiegel voorgehouden waardoor ze kan zien hoe ze zich verhoudt tot de algemene standaard. Een visitatie wordt uitgevoerd door 2 à 3 commissieleden die de visitatiecommissie ad hoc vormen. Deze ad hoc commissie stelt zich vooraf op de hoogte van verschillende praktijkgegevens, bezoekt de vakgroep en voert ter plaatse gesprekken met de anesthesiologen en onder andere anesthesiemedewerkers, snijdend specialisten, ok-management, etc. Aan de hand daarvan stelt ze een rapport op met haar bevindingen, conclusies en oordelen. Vervolgens worden deze rapporten tijdens de maandelijkse vergaderingen van de CKV met de hele commissie besproken, geëvalueerd en beoordeeld.

Om het visiteurs zo gemakkelijk mogelijk te maken wordt het hele visitatieproces ondersteund met een online vragenlijst- en online rapportagesysteem. En krijgen visiteurs een onkosten- en reisvergoeding.
Kijk onderaan bij de profielomschrijving of deze vacature u op het lijf geschreven is

Voldoet u aan het profiel en heeft u interesse? Stuur dan uw motivatie en cv aan nva@anesthesiologie.nl vóór 1 oktober.

Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan de website www.anesthesiologie.nl of contact opnemen met Laura Bolten (projectmedewerker kwaliteit NVA, 030-2823033).

Profiel visiteur 

De visiteur is een collega uit hetzelfde werkveld als de gevisiteerde.

Werkervaring
-is gewoon lid van de NVA
-onderschrijft de visie en werkwijze zoals omschreven in het visitatiereglement
-heeft bij voorkeur een kwaliteitsvisitatie meegemaakt

Kennis en interesse
-op de hoogte van de professionele standaard in de anesthesiologische praktijkvoering; richtlijnen, verenigingsstandpunten, beroepsnormen en competenties
-volgt de ontwikkeling van veranderende en nieuwe standaarden 

Vaardigheden
-vaardig in de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk
-heeft uitstekende communicatieve vaardigheden; een gesprek structureren, bewaken en (bij)sturen
-kan goed luisteren, belangstelling tonen, iemand de ruimte geven zijn verhaal te doen, samenvatten en doorvragen
-kan goed analyseren
-kan goed relativeren en een helicopterview toepassen
-kan goed plannen

Attitude
-kritisch en respectvol, voortdurend op zoek naar professionele ontwikkeling
-nieuwsgierig
-enthousiast
-servicegericht