U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Commentaarfase richtlijn ‘Beleid rondom spoedoperaties’ (deadline 18 maart)

Het concept van de richtlijn ‘Beleid rondom spoedoperaties’ met lijst met spoedingrepen is nu beschikbaar voor commentaar. Graag ontvangen wij uw commentaren vóór 18 maart 2017 per e-mail via nva@anesthesiologie.nl.

Waarom wordt deze richtlijn ontwikkeld?
Als een patiënt met spoed geopereerd moet worden of een interventie onder narcose moet ondergaan, wordt er vaak tussen de diverse snijdende specialisten, de dienstdoende anesthesioloog en OK-planner onderhandeld of er acute operatie capaciteit beschikbaar is en wie daar aanspraak op mag maken. Tegenstrijdige belangen spelen een rol in de keuze om een acute operatie tijdens of juist buiten kantooruren te laten plaats vinden. Hierdoor is de behoeft ontstaan landelijk afspraken te maken.

Doel van de richtlijn: Het optimaliseren van het perioperatieve proces voor patiënten en behandelaars. Meer transparantie over wat een acceptabele wachttijd is voor een acute ingreep.

Graag ontvangen wij uw commentaar:

  1. Op conceptrichtlijn ‘Beleid rondom spoedoperaties’ per hoofdstuk, paginanummer en regelnummer.
  2. Op de lijst met aandoeningen. NB. Omdat Anesthesiologie niet aandoeningsgericht is, nemen wij hier een wat bijzondere plaats in. De richtlijnwerkgroep heeft aandoeningen geclusterd tot overeenkomstige groepen, zodat het classificeren te overzien is. Graag horen we van u:
  • Is meer / minder clustering nodig? En zo ja, graag uw suggestie.
  • Is een meer gedetailleerde beschrijving van groepen aandoeningen nodig? En zo ja, graag uw suggestie.