U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Dataset Kwaliteitsregistratie - doe mee!

Uw kwaliteit van zorg meten, vergelijken en verbeteren? Dat kan door middel van de kwaliteitsregistratie pijngeneeskunde. De NVA start momenteel met een pilot om de kwaliteit van de pijngeneeskundige zorg zichtbaar te maken én te verbeteren. U kunt participeren in deze pilot of de dataset zelf implementeren via de systemen van uw eigen pijnkliniek.


De doelgroep voor deze kwaliteitsregistratie betreft alle pijnklinieken en –centra in Nederland. Binnen deze registratie worden zowel zorginhoudelijke als uitkomstparameters vastgelegd, door respectievelijk de behandelaars en de patiënten. Door middel van benchmarking kunnen zorguitkomsten worden gespiegeld aan het landelijk gemiddelde en aan best practices.

Op dit moment wordt een pilot opgestart waarbij registratie plaatsvindt door middel van een dedicated website waar de gegevens door behandelaar en patiënt kunnen worden ingevoerd. Patiënten worden hierbij gevolgd tot 6 maanden na behandeling. Het beheren van de respons (en reminders aan patiënten) gebeurt hierbij door het ondersteunend bureau dat ook deze website beheert.

Onze ervaring is dat niet alle ziekenhuizen en klinieken bereid zijn om dataregistratie te laten plaatsvinden door een ondersteunend bureau. Om ook die pijnklinieken de gelegenheid te geven om te participeren in deze kwaliteitsregistratie, wordt de dataset op papier beschikbaar gesteld aan alle pijnklinieken, met de mogelijkheid deze zelf te implementeren in de systemen die in het ziekenhuis beschikbaar zijn. De NVA zal vervolgens vragen om de verzamelde data periodiek, geanonimiseerd en in een vast format aan te leveren zodat deze kan worden meegenomen in de benchmark en rapportages van deze landelijke kwaliteitsregistratie.


Meer informatie over implementatie van deze dataset kan verkregen worden via Hans van Breugel (NVA-bureau), te bereiken via h.van.breugel@anesthesiologie.nl  of telefoonnummer 030-2823966.