U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Definitieve richtlijn Antitrombotisch Beleid nu beschikbaar

De definitieve richtlijn Antitrombotisch Beleid kunt u nu inzien op de NVA website (klik hier om naar de richtlijn te gaan). De richtlijn is ontwikkeld op initiatief en onder leiding van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De richtlijn is een modulaire update van de oude CBO richtlijn veneuze trombo-embolie uit 2008. Een aantal hoofdstukken van deze richtlijn is herzien. Voor de hoofdstukken die niet zijn herzien geldt dat deze (vooralsnog) van kracht blijven (eventueel met een verwijzing naar internationale richtlijnen).

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Preventie van longembolie en diep veneuze trombose (VTE)
  • Preventie van longembolie en diep veneuze trombose (VTE) in de verloskunde
  • Preventie van trombose bij pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar
  • Therapie bij VTE
  • Kleppen en antistolling
  • Perioperatief beleid
  • Strategie in geval van bloeding of ingrepen
  • Laboratoriumtesten bij antistollingsmiddelen