U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Een landelijke, eenduidige etikettering voor hoog-risico medicijnen

Incidenten in de patiëntenzorg door medicatiefouten zijn een groot probleem. De NVA vindt het belangrijk complicaties zoveel mogelijk terug te dringen. Momenteel ontbreekt het aan uniformiteit van medicatie labels op de afdelingen operatiekamers met holding- en verkoeverkamers, intensive care en spoedeisende hulp, maar ook op andere ziekenhuisafdelingen. Daarom is de NVA vorig jaar met het project uniformere etikettering high risk medicatie gestart, dat onder meer bedoeld is om door het gebruik van standaarden voor controle van medicijnen en correcte etiketten van spuiten de medicatieveiligheid te verbeteren. Voor dit project doen wij nu de volgende oproep: heeft u of uw afdeling interesse om de komende maanden ook over te gaan naar de nieuwe gestandaardiseerde systematiek? Maakt dit dan kenbaar bij de projectgroep door een mail te sturen naar drs. Lena Koers (l.koers@amc.uva.nl).

Werkgroep
Een werkgroep bestaande uit de collegae Preckel, Koers en Kooij uit het Academisch Medisch Centrum AMC Amsterdam, en collegae Over, Scheffer en Wolff uit het St. Radboud MC Nijmegen en met ondersteuning van H. van Breugel van het NVA bureau heeft het SKMS bekostigde project “uniformering etiketten high risk medicatie” uitgevoerd. In Medisch Contact werd er een artikel gepubliceerd over de inhoud van het project, samen met een eerste voorstel voor de nieuwe, gestandaardiseerde systematiek van etikettering. 

Activiteiten
Om de noodzaak en de urgentie voor het invoeren van meer uniformiteit te inventariseren organiseerde de werkgroep een Invitational Conference met stakeholders. Daarnaast verspreidde zij een enquête onder de NVA-leden. De conclusie was dat er zeker draagvlak is voor landelijke uniformering, gebaseerd op de internationale ISO-standaard. In het AMC en in het St. Radboud MC wordt inmiddels hard gewerkt om in het voorjaar van 2015 de nieuwe, voorgestelde systematiek ziekenhuis breed te kunnen introduceren.

Introductieprogramma
Voor ziekenhuizen die niet aan de internationale norm voldoen (ISO standaard) kan het invoeren van een nieuwe etikettering systematiek het risico op extra medicatiefouten vergroten. Echter, de werkgroep voorziet ook in een landelijk introductieprogramma als onderdeel van het implementatievoorstel. Hierin wordt uitgebreid aandacht besteed aan de overgangsperiode om zo de kans op fouten te minimaliseren. Adequate informatieverstrekking en uitgebreide training met het nieuwe systeem helpen de deelnemers om extra fouten te voorkomen. Hiervoor komt binnenkort een e-learning beschikbaar.