U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Gezocht: werkgroepleden ‘samen beslissen in het perioperatieve traject’

Eén van de speerpunten in het beleid van de NVA is het bereiken van een betere zichtbaarheid van de anesthesioloog voor de patiënt. Dit zal o.a. handen en voeten worden gegeven door voldoende passende informatie aan patiënten te geven over de verschillende behandelopties, voordelen, nadelen en risico’s, om op die manier de patiënt beter bij de besluitvorming te kunnen betrekken. We noemen dit “Samen Beslissen”.

De NVA start daarom een project dat zich richt op de besluitvorming die plaatsvindt tijdens en rond het preoperatieve spreekuur, onder verantwoordelijkheid van de anesthesioloog. Het doel van het project is om concrete invulling te geven aan de randvoorwaarden voor een gezamenlijk besluitvorming door anesthesioloog en patiënt. Naast het beschikbaar hebben van keuzehulpen, is het bij gezamenlijke besluitvorming met de patiënt belangrijk dat de anesthesioloog zich bewust is van zijn rol rondom ‘samen beslissen’, dat de kennis en vaardigheden van de anesthesioloog voldoende zijn, er gelegenheid is voor gezamenlijke besluitvorming (o.a. tijd en ruimte) en dat de anesthesioloog voorbeeldgedrag laat zien.

Voor dit project is de NVA op zoek naar anesthesiologen die zitting willen nemen in de projectgroep. Het project zal naar schatting een doorlooptijd kennen van ongeveer 1,5 jaar en de verwachte inspanningen van de projectgroepleden bedragen naar verwachting maximaal 8 uren per maand, maar kunnen worden afgestemd op uw beschikbare tijd. Aanmeldingen of nadere informatie loopt via Hans van Breugel, beleidsmedewerker bij het bureau van de NVA, te bereiken via 030-2823966 of h.van.breugel@anesthesiologie.nl.