U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Het sectiebestuur Pijn- en palliatieve geneeskunde is op zoek naar nieuwe leden!

Wij zoeken 3 bestuursleden

Als bestuurslid werkt u mee aan de verdere ontwikkeling van de sectie en het vakgebied en coördineert u de taken van de commissies en werkgroepen van de Sectie Pijn- en palliatieve geneeskunde. Hierbij waarborgt u het tijdpad waarin de verschillende doelstellingen van het jaarplan ondernomen moeten worden. U bent proactief, bent besluitvaardig, hebt een breed netwerk in de pijngeneeskunde en expertise in een breed scala van pijnbehandelingen.

Wat levert het u op?
Als bestuurslid van de sectie kunt u uw bestuurlijke ervaring uitbreiden en uw netwerk verbreden. U kunt uw bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van het vakgebied.

Tijdsbesteding
Het bestuur vergadert eens per maand te Utrecht in een prettige maar professionele sfeer. Daarnaast vinden twee keer per jaar nascholingsprogramma’s en eens per twee jaar de Pijndagen plaats. Spoedeisende zaken worden tussentijds per e-mail of telefonisch behandeld, eventueel wordt een spoedvergadering ingelast. U vertegenwoordigt de sectie samen met andere bestuursleden in gesprekken met stakeholders. Bestuursleden worden door de ledenraad van de sectie benoemd voor een periode van drie jaar.

Procedure
De selectiecommissie, bestaande uit 2 leden van de ledenraad van de sectie en de voorzitter van het sectiebestuur, toetst alle kandidaten aan de profielschets en doet de ledenraad pijngeneeskunde haar gemotiveerde voordracht toekomen. De ledenraad kiest na kennisneming van de bevindingen van de selectiecommissie bestuursleden.

Kandidaatstelling
Stuur uw reactie vóór 15 oktober 2016 onder vermelding van uw naam, contactgegevens, de vacature waarop u reageert en motivatie naar nva@anesthesiologie.nl. Voor de functie geldt dat u geregistreerd bent als pijnspecialist en gewoon lid bent van de Sectie Pijn- en palliatieve geneeskunde.

Het lidmaatschap van het sectiebestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het verenigingsbestuur of een ander sectiebestuur, de ledenraad van de vereniging of de ledenraad van de sectie, en evenmin met het coördinatorschap van een kring.

Voor aanvullende informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marloes van Grotel.