U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Invitational Conference: prestatie-indicator Ziekenhuisbrede Pijnmeting - 11 januari 2016

Uitnodiging invitational doorontwikkeling indicator ziekenhuisbrede pijnmeting

In de Basisset ziekenhuizen van de IGZ is sinds jaar en dag een indicator pijnmeting opgenomen. V&VN Pijnverpleegkundigen is door de IGZ aangesteld als houder van de indicator Ziekenhuisbrede pijnmeting met de opdracht om deze indicator door te ontwikkelen. Om de gedachten en wensen van alle betrokkenen ten aanzien van deze indicator in kaart te brengen, organiseert V&VN Pijnverpleegkundigen een invitational conference op 11 januari 2016 vanaf 18.00 uur, Churchilllaan 11 te Utrecht. Graag nodigen zij u uit om deel te nemen aan deze invitational. Klik hier voor het programma. De uitkomsten hiervan vormen de input voor de doorontwikkeling van de indicator.

Voor de doorontwikkeling gaat de V&VN een werkgroep inrichten. Indien u actief betrokken wil worden bij de ontwikkeling van deze indicator dan vernemen wij dat graag. Daarnaast horen we graag op welke wijze (deelname werkgroep, alleen agendalidmaatschap, alleen commentaarfase of geen van de genoemde opties) u bij de verdere doorontwikkeling van de indicator betrokken wil worden. Uiteraard zal de conceptindicator ook terugkomen in de reguliere overlegronden van de basisset.

aanmelden