U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Nieuwe versie diagnosethesaurus anesthesiologie en pijnbestrijding beschikbaar

Wat is de diagnosethesaurus?
De diagnosethesaurus is een hulpmiddel voor registratie van de klinisch relevante diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De diagnosethesaurus is ontwikkeld door Dutch Hospital Data (DHD), een initiatief van de NVZ en de NFU. In deze thesaurus legt de medisch specialist de medische termen vast, die dan ook worden gehanteerd in het elektronisch patiëntendossier. De diagnosethesaurus stelt daarna een DBC en ICD-10 diagnose voor, die de medisch specialist alleen nog maar hoeft te bevestigen. De diagnosethesaurus vereenvoudigd de registratie.

Waarom een diagnosethesaurus?
Met ingang van 1 juli 2015 stelt de NZa verplicht dat bij elk DOT zorgproduct, naast de typerende diagnose, de hoofddiagnose conform de ICD-10 wordt vastgelegd. De poortspecialist wordt verantwoordelijk voor de registratie van de ICD-10 diagnosecode. De instelling moet deze vervolgens meesturen in de aanlevering van gegevens aan het DBC-informatiesysteem. De NVA en Federatie Medisch Specialisten zijn voorstander van de registratie van de ICD-10 diagnose, maar vinden dat deze taak niet thuishoort bij de medisch specialist maar bij het ziekenhuis. Wij zetten ons in om de registratieverplichting voor medisch specialisten van tafel te krijgen, en om de registratie te vereenvoudigen. Dit laat onverlet dat de formele registratieverplichting ICD-10 volgens de beleidsregel vanaf 1 juli 2015 nog bij de medisch specialist ligt.

Advies
De NVA heeft DHD geadviseerd over de koppelingen tussen klinisch relevante diagnoses (referentietermen) en DBC-diagnoses. Dit neemt niet weg dat de diagnosethesaurus nog in ontwikkeling is en geoptimaliseerd moet worden Dit vraagt om extra aandacht bij het gebruik van diagnosethesaurus. Wij adviseren u om de voorgestelde DBC-diagnose te controleren en waar nodig te overschrijven met de juiste DBC-diagnose. Als u dit doet, koppel dat dan terug aan de zorgadministratie in uw ziekenhuis en aan de NVA, zodat eventueel een wijziging van de diagnosethesaurus kan worden aangevraagd. Tevens adviseren wij u om bij te houden of een verschuiving van DBC-diagnosen plaatsvindt ten opzichte van de maanden voor de implementatie. Opvallende verschuivingen kunnen een signaal zijn om de juistheid van de afleiding naar DBC-diagnose nader te bezien.  

Terugkoppeling aan NVA
Graag blijft de NVA op de hoogte van de verbeterpunten die u tegenkomt bij het gebruik van de diagnosethesaurus via dbc@anesthesiologie.nl

Releasenotes DHD diagnosethesaurus versie 2.3 (juli 2015)

DHD diagnosethesaurus

Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken:  

Diagnosethesaurus: Website DHD 

ICD-10: Website RIVM