U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Oproep commentaar: conceptversie kwaliteitsstandaard Intramurale spoedzorg: deadline 10 februari

Deze kwaliteitsstandaard is ontwikkeld op initiatief van de NIV en NVVH en in samenwerking met onder andere de NVA (zie voor de volledig lijst het document zelf).

Waarom?
In de huidige situatie is sprake van grote variatie als het gaat om de organisatie van de afdelingen spoedeisende hulp (SEH’s) in Nederland. Verder is het ook niet altijd duidelijk wat de minimale eisen zijn die gesteld kunnen worden aan het personeel op de SEH, zowel met betrekking tot opleiding als ervaring als met betrekking tot verantwoordelijkheden. Om de landelijke variatie in kwaliteit te beperken is het van belang om aanbevelingen te formuleren waar de zorg op de SEH aan zou moeten voldoen. Op het gebied van organisatie, voorzieningen en doorlooptijden.

Wat is dit nu voor een document en wat betekent dit voor mij in de praktijk?
De NVA heeft geadviseerd hier een richtlijn en normen document van te maken. De werkgroep heeft gekozen voor een kwaliteitsstandaard (klik hier voor toelichting over terminologie van kennisdocumenten).

Uw input is belangrijk! Wij horen graag van u wat u vindt van de inhoud van het document.

Wij verzoeken u uw commentaren vóór 10 februari as. aan te leveren per mail (nva@anesthesiologie.nl).