U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Oproep commentaar richtlijn Anesthesie bij kinderen (deadline 18 maart)

Het concept van de richtlijn Anesthesie bij kinderen is nu beschikbaar voor commentaar. De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de NVA. Wij verzoeken u uw commentaren vóór 18 maart 2015 aan te leveren per mail (nva@anesthesiologie.nl).

Doel van de richtlijn: Het doel van de richtlijn Anesthesie bij kinderen is het beantwoorden van de vraag wat wij in Nederland verantwoorde anesthesiologische zorgverlening aan kinderen vinden.

Drie knelpunten die specifiek de aandacht krijgen in de richtlijn zijn; bekwaamheid, neurotixiciteit en acute opvang van kinderen in algemene ziekenhuizen.