U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Oproep commentaar richtlijn Antitrombotisch beleid (deadline 30 oktober)

Op initiatief van de NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) is de richtlijn “Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose” uit 2009 gedeeltelijk herzien. Het doel is om te komen tot één multidisciplinaire nationale richtlijn Antitrombotisch beleid. De herziene modules leggen wij u ter becommentariëring voor. Graag vragen wij u de modules kritisch te bekijken en eventuele commentaren vóór 30 oktober 2015 aan te leveren per mail (nva@anesthesiologie.nl).


De belangrijkste knelpunten zijn:

  • Couperen van bloedingen / bij spoedingrepen
  • Preventie VTE bij kinderen
  • Het gebruik van antistolling bij kleppen
  • Laboratoriumdiagnostiek
  • Het onderbreken en overbruggen van antistolling
  • Preventie VTE
  • Therapie VTE