U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

OPROEP Commentaar richtlijn Cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen (deadline 25 mei)

Het concept van de richtlijn Behandeling van cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen is nu beschikbaar voor commentaar. Wij nodigen u uit het concept te beoordelen, en ontvangen graag uw commentaren vóór 25 mei 2016 per mail (nva@anesthesiologie.nl).

Onderwerpen:
Medicamenteuze behandeling (systemisch en focaal), oefentherapeutische en multimodale interventies, orthesebeleid, elektrostimulatie en chirurgische interventies. De evaluatie van dit beleid, en de herkenning en behandeling van onderliggende, provocerende factoren. Er wordt een integrale, multidisciplinaire benadering voorgesteld met aandacht voor adequate voorlichting aan de patiënt en zijn/haar omgeving.

Doel:
Deze interdisciplinaire richtlijn heeft tot doel de kwaliteit van de behandeling van cerebrale en spinale spasticiteit te verbeteren door richting te geven aan een uniform beleid gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Bestaande internationale richtlijnen richten zich op specifieke (deel)interventies, niet op het hele behandelspectrum van spasticiteit. Een landelijke evidence-based richtlijn is derhalve nodig om zorgprofessionals te ondersteunen in hun klinische besluitvorming en transparantie te bieden aan patiënten en andere belanghebbenden.