U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Oproep commentaar richtlijn ‘Intoxicaties: eerste opvang in het ziekenhuis’ (deadline 24 april)

Het concept van de richtlijn ‘Intoxicaties: eerste opvang in het ziekenhuis is nu beschikbaar voor commentaar. De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de NIV (Nederlandse Internisten Vereniging). Wij verzoeken u uw commentaren vóór 24 april aan te leveren per mail (nva@anesthesiologie.nl).

Over de richtlijn:

De richtlijn richt zich op de eerste opvang van patiënten die met een acute intoxicatie op de spoedeisende hulp komen. Daarbij gaat het met name om patiënten die met behulp van middelen een tentamen suïcide hebben gedaan, dan wel om overmatig gebruik van genotsmiddelen. Deze nieuwe richtlijn beoogt een leidraad te geven voor een adequaat en veilig beleid bij deze kwetsbare patiëntenpopulatie. Daarbij is in de richtlijn ook expliciet aandacht besteed aan juridische aspecten.