U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Oproep commentaar richtlijn Pijn bij kanker (deadline 15 juni)

Het concept van de richtlijn Pijn bij kanker is nu beschikbaar voor commentaar. De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de NVA. Wij verzoeken u uw commentaren vóór 15 juni 2015 aan te leveren per mail (nva@anesthesiologie.nl).

Aanleiding voor herziening van de richtlijn:

Deze richtlijn Pijn bij Kanker is een revisie van de versie uit 2008 en gaat in op de diagnostiek en behandeling van Pijn bij Kanker. Naast het redactioneel aanpassen en uitbreiden van de richtlijn uit 2008 heeft tevens een integratie plaatsgevonden van de palliatieve consensus based richtlijn Pijn 2.0.

Onderwerpen die aan bod komen:

Het gebruik van meetinstrumenten en pijnschalen bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met pijn bij kanker; de behandeling van doorbraakpijn en chronische pijn; de behandeling met adjuvante analgetica; geneesmiddeleninteracties; taakverdeling en verantwoordelijkheden van zorgverleners; speciale patiëntengroepen; voorlichting en educatie van patiënten; therapietrouw en zelfmanagement; en de multidimensionele benadering van pijn bij kanker.