U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Oproep commentaar richtlijn Spinaalchirurgie (deadline 13 januari)

Het concept van de richtlijn Geïnstrumenteerde spinaalchirurgie bij degeneratieve aandoeningen van de thoracolumbale wervelkolom is nu beschikbaar voor commentaar. Wij verzoeken u uw commentaren vóór 13 januari 2016 aan te leveren per mail (nva@anesthesiologie.nl).

Over deze richtlijn:

De richtlijn is onderdeel van de drieluik afspraak (2010) tussen de NOV (Nederlandse Orthopedische Vereniging), de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVVN) en de NVA om richtlijnen te ontwikkelen omtrent de behandeling van pijnklachten van de thoracolumbale wervelkolom. De andere twee delen zijn: de richtlijn Wervelkolom gerelateerde pijnklachten van de lage rug (NVA, 2012) en de in ontwikkeling zijnde richtlijn niet-geïnstrumenteerde spinaalchirurgie.

Onderwerpen in deze richtlijn zijn: patiëntgebonden risicofactoren, indicatiestelling, chirurgische ingrepen, postoperatieve nabehandeling, patiëntinformatie en organisatie van zorg.