U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Oproep commentaar Zorgstandaard Chronische Pijn (deadline 13 maart)

Het concept van de Zorgstandaard Chronische Pijn is nu beschikbaar voor commentaar. De zorgstandaard is ontwikkeld op initiatief van de DPS en SWP (Dutch Pain Society en Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem). Wij verzoeken u uw commentaren vóór 13 maart 2015 aan te leveren per mail (nva@anesthesiologie.nl).

Aanleiding & doel

In november 2011 is onder leiding van collega Prof. dr. Huygen het regieraadrapport ‘Chronische Pijn’ verschenen. Eén van de aanbevelingen uit dat rapport betrof het ontwikkelen van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard voor diagnostiek en behandeling van chronische pijn.

Chronische pijn vraagt om een integrale benadering en dus een multidisciplinaire aanpak. Dit kan alleen worden gerealiseerd bij heldere afspraken tussen alle betrokken zorgverleners onderling en tussen de zorgverleners en andere betrokkenen, zoals patiënten, zorgverzekeraars en overheid. Die afspraken betreffen niet alleen de inhoud van de zorg voor mensen met chronische pijn, maar ook de organisatie daarvan. 

De zorgstandaard geeft een functionele beschrijving van de zorg voor mensen met chronische pijn vanuit het patiëntenperspectief. De standaard heeft betrekking op het gehele zorgcontinuüm binnen en tussen de nulde, eerste, tweede en derde lijn, vanuit het principe van de stepped care. Deze standaard is opgebouwd uit identificeerbare ‘losse’ bouwstenen die in het continuüm zijn geplaatst.