U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

OPROEP Conceptrichtlijn ‘Zorg voor patiënten met brandwonden’ beschikbaar ter becommentariëring

Wij nodigen u uit de conceptrichtlijn 'Zorg voor patiënten met brandwonden' te beoordelen en ontvangen graag uw commentaren vóór 16 januari 2017 per mail (nva@anesthesiologie.nl). 

Onderwerpen:
Tot nu toe ontbreken Nederlandse evidence-based richtlijnen over de zorg voor patiënten met brandwonden na de eerste acute opvang. Er is nog steeds een (te) grote variatie in hulpverlening, inschatting van de ernst van de brandwond en verwijzing bij personen met acute brandwonden. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen op gezondheidsklachten, kwaliteit van leven, maar ook op sociaal en beroepsmatig functioneren. Dit heeft geleid tot het initiatief van Brandwondenzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om samen met de professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met brandwonden een multidisciplinaire evidence-based richtlijn te ontwikkelen.

Doel:
Zorg voor patiënten met brandwonden binnen Nederland te standaardiseren om hiermee de kwaliteit te bevorderen. Deze richtlijn beoogt dat: er meer helderheid in aanpak en beleid komt, de ziektelast ten gevolge van brandwonden wordt teruggedrongen, en de sociaal-maatschappelijke participatie van mensen na acute brandwonden toeneemt, wat zowel werk en school als (gezins-)leven en sociaal netwerk betreft.