U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Richtlijn zorgactiviteiten 039680-Perifeer Infuus inbrengen en 039678-Transport buiten OK-complex

registratie en uitgangspunt LOGEX benchmark

Conform de richtlijn zoals gecommuniceerd door de NZa is deze als volgt: “Het is aan de medisch specialist om te beoordelen of zowel code 039680 of 039678 als een andere anesthesie-verrichting (operatie) is uitgevoerd. Als meerdere zorgactiviteiten volledig zijn uitgevoerd, mogen ook meerdere zorgactiviteiten geregistreerd worden”. Zorgactiviteit 039680 of 039678 mag dus worden geregistreerd wanneer deze als separate handeling wordt uitgevoerd of wanneer deze onderdeel is van de dienstverlening rond een operatie op de OK. Er komt hiervoor geen verandering en de NVA adviseert vakgroepen alle verrichtingen zo volledig mogelijk te registreren.

Binnen de huidige uitgangspunten van normtijden Anesthesiologie is het aanbrengen van een perifeer infuus op de OK of transport buiten het OK complex echter verdisconteerd binnen de normtijd van de operatie. Wanneer de infusen tijdens de operatie of transport naar de OK volledig geregistreerd en met normtijd gehonoreerd zouden worden, leidt dit tot een grote toename in volume en normuren Anesthesiologie en mogelijke verschuivingen van norm fte, hetgeen zowel lokaal als op macroniveau niet wenselijk wordt geacht. In samenwerking met LOGEX is afgestemd dat voor de bepaling van de LOGEX benchmarkanalyse aan de verrichting perifeer infuus (12 minuten) en transport buiten OK (normtijd 24 minuten) alleen een normtijd wordt gekoppeld, wanneer deze als separate handeling wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen dat infusen en transport voor patiënten waarvoor die dag een operatie is uitgevoerd, deze geen normtijd krijgen voor de benchmark. LOGEX kan data-technisch zelf dit onderscheid maken, zodat hiervoor geen aanvullende registratiedruk ontstaat.

Bovenstaand uitgangspunt zal met terugwerkende kracht per 1-1-2015 van toepassing zijn, zodat de benchmark Anesthesiologie over 2015 geschoond is van mogelijke over registratie van sommige vakgroepen.