U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Statutenwijziging akkoord bevonden

In januari 2015 is middels een referendum aan de leden voorgelegd of zij akkoord kunnen gaan met een bepaling in de statuten, waarmee persoonsgegevens aan de federatie en LAD kunnen worden doorgegeven. Op 23 februari jl. heeft de referendumcommissie geconstateerd dat een forse meerderheid (93,7%) VOOR de statutenwijziging heeft gestemd. In totaal hebben 760 leden hun stem uitgebracht.