U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Twee richtlijnen beschikbaar: Proximale femurfracturen & Behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgie

Proximale femurfracturenDe richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2008 en heeft als voornaamste doel het reduceren van ongewenste praktijkvariatie. De richtlijn heeft betrekking op de chirurgische en organisatorische aspecten en bevat een hoofdstuk anesthesiologische beleid. In tegenstelling tot de richtlijn uit 2008 waarin werd gefocust op de zorg voor patiënten van 65 jaar en ouder, wordt in deze herziene versie ook aandacht besteed aan patiënten jonger dan 65 jaar. Specifieke geriatrische aandachtspunten komen in de richtlijnen Beleid rondom spoedoperaties (verwacht 2017) en Behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgie (2017) aan de orde.

Behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgie: In deze richtlijn wordt aandacht besteed aan de meerwaarde van de geriatrische evaluatie en medebehandeling in het hele operatieve traject, de preoperatieve voorbereiding, de peroperatieve factoren die van belang zijn voor een goed herstel en de postoperatieve behandeling en organisatie van zorg voor kwetsbare ouderen. Deze richtlijn beperkt zich tot problematiek die specifiek is voor de hierboven beschreven doelgroep en die nog niet beschreven is in andere aandoeningspecifieke richtlijnen of richtlijnen over het perioperatief proces