U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Vacature Commissie van Beroep

Als lid van de Commissie van Beroep behandelt u beroepsschriften tegen besluiten van de Registratiecommissie. De commissie beoordeelt of het besluit op grond van alle geldende regelingen in alle redelijkheid tot stand is gekomen. De beoordelingen vinden plaats in de Domus Medica. Op dit moment zijn er twee vacatures.

Wij zoeken bij voorkeur iemand met een juridische achtergrond of affiniteit met regelgeving en toetsing. De kandidaat moet ingeschreven staan in het register van anesthesiologen van de RGS en mag niet tevens lid zijn van de registratiecommissie, de ledenraad, het verenigingsbestuur of een sectiebestuur.

Heeft u belangstelling voor deze vacature? Reageer via nva@anesthesiologie.nl. Gelieve hierin uw motivatie te vermelden en uw cv mee te sturen.

Uw sollicitatie dient uiterlijk 15 maart 2016 in het bezit te zijn van het bestuur.

Formele taakomschrijving
De Commissie van Beroep heeft tot taak beroepsschriften te behandelen tegen besluiten van de registratiecommissie. De registratiecommissie heeft tot taak het beheer van het register voor anesthesiologen met een bijzondere bekwaamheid, het beheer van het register voor erkende centra met een specifiek aandachtsveld en het beoordelen van verzoeken tot (her)inschrijving in de registers van de specifieke aandachtsgebieden.

Positie binnen de vereniging
De Commissie van Beroep opereert in relatieve onafhankelijkheid van het verenigingsbestuur, maar is bij haar uitvoering gebonden aan het door het verenigingsbestuur vastgestelde en door de Ledenraad goedgekeurde beleid ter zake.

Samenstelling commissie
De commissie bestaat uit vijf leden die door de Ledenraad benoemd worden. De benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar, waarna herbenoeming voor eenzelfde periode plaats kan vinden. De twee vacatures ontstaan per direct.