U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Vacatures: de NVA zoekt twee bestuurders

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) zoekt

         Twee bestuurders

De NVA

Onze missie: veilige en doelmatige anesthesiologische zorg voor de patiënt

Onze visie:
-De NVA is een wetenschappelijke vereniging die kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de patiënt stimuleert en hiervoor voorwaarden creëert.
-De NVA coördineert het anesthesiologisch deskundigheidsgebied.
-De professionele deskundigheid en waarde van de anesthesioloog wordt erkend en herkend door publiek en andere partijen in de zorg.

Onze doelen hebben we geconcretiseerd in het strategisch plan “Zichtbaar deskundig”.

Bestuur
De NVA kent een collegiaal bestuur bestaande uit vijf leden. De vacatures ontstaan door het aftreden van twee bestuursleden.

Profiel
De nieuwe bestuursleden:
- Hebben ruimte ervaring als bestuurder
- Hebben strategisch inzicht in politiek-beleidsmatig krachtenveld waarin de NVA acteert
- Hebben overtuigingskracht en nemen gemakkelijk het voortouw
- Zijn netwerkers; hebben goede contacten onder anesthesiologen en weten wat er speelt

Interesse kenbaar maken
Herkent u zich in het profiel en bent u geïnteresseerd, dan kunt u uw cv en motivatie sturen aan de selectiecommissie via m.van.grotel@anesthesiologie.nl. Uiterste inzendtermijn voor uw reactie is 26 mei a.s..

Vergoeding
Bestuursleden ontvangen een vaste onkostenvergoeding en reiskosten.

Procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes van Grotel via 030-2823385. Voor de functie geldt dat u gewoon lid bent van de NVA. Het bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de ledenraad of een sectiebestuur, en evenmin met het coördinatorschap van een kring. De selectiecommissie toetst alle kandidaten aan de profielschets en doet de ledenraad haar gemotiveerde voordracht toekomen. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.  De ledenraad kiest na kennisneming van de bevindingen van de selectiecommissie de bestuursleden in de vergadering van 28 juni a.s..  Bestuursleden worden door de ledenraad benoemd voor een periode van drie jaar.