U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Vacature: de NVA zoekt een bestuurslid

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) zoekt een

Bestuurslid

Wie zoeken we?
- Je hebt ervaring als bestuurder
- Je beheerst het politieke spel en bent in staat diplomatiek en tactvol op te treden
- Je bent creatief in het genereren van ideeën en aanpakken, zoekt naar openingen voor problemen
- Je bent een goede en betrokken luisteraar en interesseert u in de belangen van uw gesprekspartner


Wat houdt de functie in?
Als bestuurder leidt en beweeg je de vereniging en het vakgebied in de richting zoals we met elkaar vaststellen in het strategisch plan. Daarnaast moet je als bestuurder in staat zijn met actualiteiten om te gaan. Het ene moment kun je met de minister aan tafel zitten, het volgende moment geef je acte de préséance tijdens NVA activiteiten of heb je contact met collega bestuursleden van andere verenigingen.

Bestuur
De NVA kent een collegiaal bestuur bestaande uit vijf leden. De vacature ontstaat door het aftreden van een van de bestuursleden.

Interesse kenbaar maken
Herken je je zich in het profiel en ben je geïnteresseerd, dan kunt u uw cv en motivatie sturen aan de selectiecommissie via m.van.grotel@anesthesiologie.nl. Uiterste inzendtermijn voor uw reactie is 10 februari a.s..

Vergoeding
Bestuursleden ontvangen een vaste onkostenvergoeding en reiskosten.

Procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes van Grotel via 030‐2823385. Voor de functie geldt dat je gewoon lid bent van de NVA. Het bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de ledenraad of een sectiebestuur, en evenmin met het coördinatorschap van een kring. De selectiecommissie toetst alle kandidaten aan de profielschets en doet de ledenraad haar gemotiveerde voordracht toekomen. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. De ledenraad kiest na kennisneming van de bevindingen van de
selectiecommissie het nieuwe bestuurslid. Bestuursleden worden door de ledenraad benoemd voor een periode van drie jaar.