U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Vacature: Wilt u iets betekenen voor de nieuwe generatie anesthesiologen?

De NVA is op zoek naar een

enthousiaste opleider of plaatsvervangend opleider anesthesiologie die de collega’s in de NVA-Cursuscommissie komt versterken

Wij vinden het belangrijk dat u:
-affiniteit heeft met het geven van onderwijs en opleiding in alle vormen;
-een netwerk heeft van mensen die bereid zijn om onderwijs te verzorgen;
-bekend bent met het CGS besluit Anesthesiologie.


Taken/werkzaamheden Hiertoe behoren:
- het inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden en verder ontwikkelen van de landelijke cursussen (EDAIC-, NVA- en E-cursus);
- het optreden als docent tijdens (een van) de cursussen;
- het evalueren van de cursussen (mede op basis van feedback van de cursisten);
- hiernaast denkt u mee met en bent u betrokken bij alle taken van de Examencommissie

Tijdsinvestering De commissie vergadert gemiddeld twee maal per jaar. Daarnaast is er veel overleg telefonisch of per e-mail.

Kandidaatstelling
Bent u lid van de NVA en vindt u het leuk om betrokken te zijn bij de opleiding van jonge anesthesiologen? Stuur uw sollicitatie dan vóór 1 maart 2017 naar nva@anesthesiologie.nl. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Dr. Markus Klimek, voorzitter van de Cursuscommissie (M.Klimek@erasmusmc.nl, 010-7040704), of Ronald Hortensius (030-2823386, r.hortensius@anesthesiologie.nl), Beleidsmedewerker Opleidingen Bureau NVA.

De Cursuscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie is verantwoordelijk voor de organisatie en de inhoud van de (verplichte) cursussen voor de AIOS tijdens de opleiding Anesthesiologie.De werkwijze en samenstellling van de Cursuscommissie is bepaald in een door het verenigingsbestuurvastgesteld en door de ledenraad goedgekeurd Cursusregelement. De ledenraad benoemt de commissieleden voor een termijn van drie jaar op voordracht van het verenigingsbestuur. De Cursuscommissie en de Examencommissie vergaderen gemeenschappelijk en sluiten nauw bij elkaar aan.