U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Vervolg Richtlijn IC


1. De Adviescommissie Kwaliteit (ACK) van het Zorginstituut start met het maken van een kwaliteitsstandaard IC. Hiervoor neemt men de conceptrichtlijn IC uit 2015 als basis. De uitgangspunten van de kwaliteitsstandaard blijven in lijn met de uitgangspunten van de conceptrichtlijn. Vooral de detaillering van de aanbevelingen zal door de ACK worden aangepast. De kwaliteitsstandaard moet als raamwerk gaan dienen waarbinnen de ziekenhuizen de uitgangspunten in hun eigen regio kunnen gaan toepassen.

2. Als de kwaliteitsstandaard IC is vastgesteld, kan de implementatiefase van de kwaliteitsstandaard in de verschillende regio’s starten. De invoering van de kwaliteitsstandaard is in principe een taak van de partijen in de zorg zelf. Maar het Zorginstituut zal de implementatie van de regionale afspraken volgen. Daarbij zal het Zorginstituut faciliteren dat de regio’s en de professionals in die regio's van elkaar leren, bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren waarop ziekenhuizen 'best practices' kunnen uitwisselen.

De ACK is inmiddels gestart met de eerste acties om te komen tot een kwaliteitsstandaard IC. Op de pagina Intensive Care op de website van het Zorginstituut is een tijdslijn gepubliceerd die de planning van het traject laat zien. Hier kunt u steeds zien in welke fase het traject zich bevindt.

Daarnaast heeft Medisch Contact in de uitgave van 4 februari jl. een interview gepubliceerd met Prof. Jan Kremer, voorzitter Adviescommissie Kwaliteit, over de kwaliteitsstandaard IC.