U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

VWS: zelfstandige bevoegdheid voor bachelor medisch hulpverlener

Verschillen in kwaliteiten, competenties en bevoegdheden medisch ondersteuners anesthesie leiden tot onoverzichtelijk geheel
 

Verschillende hogescholen zijn reeds enkele jaren gestart met het aanbieden van de opleiding bachelor medische hulpverlening. Bachelor medisch hulpverlener (BMH) heeft verschillende uitstroomrichtingen: ambulance, anesthesie, spoedeisende hulp en operatieassistent. Na afronding van de opleiding voeren deze zorgverleners medisch ondersteunende taken uit binnen de acute zorg, interventie zorg of diagnostiek, waarbij sprake is van voorbehouden handelingen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: bloedafname, inbrengen of verwijderen van een tube in de luchtpijp om de luchtweg vrij te houden en het geven van injecties.
 
De BMH komt ten dele overeen met al bestaande opleidingen, namelijk:

  1. Opleiding tot anesthesiemedewerker, erkend door het College Zorgopleidingen;
  2. opleiding tot technische verpleegkundige of technische stroom HBO-VT: een combinatie van de hbo-opleiding Verpleegkunde en een opleiding operatieassistent of anesthesiemedewerker.

De verschillen in kwaliteiten en competenties tussen deze opleidingen zijn voor de meeste instellingen en anesthesiologen onbekend. Zo is de uitstroomrichting anesthesie is ten opzichte van de opleiding tot anesthesiemedewerker theoretisch vergelijkbaar, maar komt vele vlieguren en praktijkervaring tekort omdat het aantal stage-uren beperkt is. Nog onoverzichtelijker wordt het nu het Ministerie van VWS ook verschillende bevoegdheden gaat toekennen;  de minister heeft een ontwerpbesluit gepresenteerd om afgestudeerde BMH’ers een zelfstandige bevoegdheid te geven.
 
Vooralsnog gaat het om een tijdelijke regeling voor maximaal vijf jaar voor de voorbehouden handelingen binnen het vakgebied waarvoor ze zijn opgeleid. Het streven is dat de regeling op 1 juli 2016 ingaat. Aan het einde van de tijdelijke regeling moet op grond van een evaluatie duidelijk zijn voor welke voorbehouden handelingen het doelmatig en effectief is een definitieve zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan de medisch hulpverlener in de Wet BIG.
 
Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit bachelor medisch hulpverlener
Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener
Bezwaar V&VN