U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Accreditatie aanvragen

Algemene bij- en nascholing

Voor accreditatie van algemene bij- en nascholing is de NVA aangesloten bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN, voorheen ABMS). Denk hierbij aan bijvoorbeeld zorgstelsel, communicatie, medische ethiek en gezondheidsrecht. Het ABAN hanteert andere tarieven en procedures dan voor specifieke bij- en nascholing. Nadere informatie en link naar de aanvraag.

NVA accreditatie

Accreditatie-aanvragen kunnen uitsluitend via de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) worden ingediend.De kosten voor het aanvragen van accreditatie bij de NVA zijn €150 (excl. BTW). Zodra de factuur is voldaan wordt de aanvraag in behandeling genomen. Aanvraag

Accreditatie Intensive Care bijeenkomsten

Sinds 1 september 2011 verloopt de beoordeling van Intensive Care nascholingen voor alle zeven wetenschappelijke verenigingen die het subspecialisme Intensive Care geneeskunde kennen via het GAIA systeem. Hierdoor kunnen de geaccrediteerde punten meetellen voor zowel het moederspecialisme als het subspecialisme. In deze procedure heeft de NIV een coördinerende rol. Om uw nascholing geaccrediteerd te krijgen voor intensivisten dient u deze aanvraag (in ieder geval) in bij de NIV. U ontvangt van de NIV een factuur. Wanneer de beoordeling rond is kunt u de aanvraag ook bij de andere verenigingen indienen. Zij zullen de toegekende Intensive Care geneeskunde-punten overnemen (in sommige gevallen met een maximum van 24 punten). Voor deze administratieve afhandeling ontvangt u van de andere verenigingen geen factuur. Hierop is een uitzondering: wanneer uw nascholing zowel intensive care geneeskunde onderwerpen heeft en ook anesthesiologieonderwerpen, dan zal de NVA voor de beoordeling van het anesthesiologiegedeelte een factuur sturen, omdat zij haar eigen commissie de aanvraag moet laten beoordelen.

Regelgeving

Algemeen beoordelingskader

Beoordelingscriteria puntentoekenning (geldig voor nascholing in 2011 e.v.)

Gedragscode geneesmiddelenreclame

Aanbieders van na- en bijscholing maar ook beroepsbeoefenaren zijn verplicht zich te houden aan de regels zoals verwoord in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Aanbieders vinden daar de bepalingen rond marketingactiviteiten, beroepsbeoefenaren de bepalingen rond geschenken en gastvrijheid. Zie voor meer informatie www.cgr.nl. De NVA is bij het accrediteren uitsluitend verantwoordelijk voor het beoordelen van de inhoudelijke objectiviteit en niet voor controle van naleving van de gedragscode. Een en ander is vastgelegd in procedureafspraken tussen NVA en CGR.