U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Beroepsnormen

Beroepsnormen

Voorwaarden waaraan een anesthesioloog of een anesthesiologische praktijk moet voldoen, worden in beroepsnormen verwoord. Beroepsnormen kunnen zowel de minimale als de na te streven anesthesiologische zorg beschrijven die door iedereen binnen het vakgebied dient te worden gehanteerd om verantwoorde zorg te kunnen bieden. Het betreft dus zowel minimumnormen als streefnormen. Beroepsnormen zijn inhoudelijk gebaseerd op vigerende verenigingsstandpunten en richtlijnen, en kunnen zowel vakinhoudelijk als organisatorisch van aard zijn. De toetsingsresultaten van beroepsnormen worden in de vorm van openbare kwaliteitsindicatoren aan belanghebbenden (andere specialismen, zorgverzekeraars, IGZ en patiënten) beschikbaar gesteld. Anesthesiologen en anesthesiologische praktijken kunnen dan ook ten alle tijden door hen aangesproken worden op deze normen. Beroepsnormen worden geïnitieerd door het bestuur en vastgesteld door de ledenraad. Bestaande normen worden beheerd door de Commissie Kwaliteit.

 

Naar de beroepsnormen

Naar de cardioberoepsnormen

Naar beroepsnormen pijngeneeskunde