U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Deelname landelijke registratie

De vragenlijsten voor de kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde vindt u hieronder. Er wordt van u verwacht dat u deze zelf lokaal implementeert of een externe leverancier inschakelt om dit voor u te regelen. De vragenlijsten zijn bedoeld om te gebruiken bij de intake (0-meting) en bij een vervolgbezoek (1-meting) binnen 3-6 maanden na behandeling.

Vragenlijsten kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde

Om deel te kunnen nemen aan de landelijke kwaliteitsregistratie, zodat u ook kunt participeren in de benchmarking, dient een overeenkomst met de NVA te worden ondertekend. Deze overeenkomst regelt de juridische aspecten, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, rond de aanlevering van data aan de NVA. Een modelovereenkomst vindt u hieronder. Voor het daadwerkelijk totstandbrengen van deze overeenkomst neemt u contact op met Hans van Breugel (030-2823966). Na ondertekening ontvangt u een unieke code voor uw kliniek, waarmee u uw gegevens volgens een vast format kunt aanleveren.

Modelovereenkomst kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde

De structuur waaraan de aan de NVA aan te leveren data dient te voldoen is vastgelegd in een dataset. De specificaties hiervan vindt u in het bestand hieronder. Uw gegevens worden vervolgens toegevoegd aan een centrale NVA-kwaliteitsdatabase, waarmee analyses en benchmarkrapportages worden gemaakt die aan u beschikbaar worden gesteld. Deze centrale database is ingericht volgens de structuur van MPOG, wat tevens mogelijkheden biedt om in een later stadium gebruik te maken van wereldwijde data voor wetenschappelijk onderzoek.

Dataset kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde