U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Verenigingsstandpunten

Verenigingsstandpunten geven de (op consensus gebaseerde) mening van de NVA weer over onderwerpen waarover geen of onvoldoende wetenschappelijk bewijs bestaat, of waar (nog) geen richtlijn voor vastgesteld is. De coördinatie en het beheer van standpunten ligt bij de Commissie Kwaliteit, in samenspraak met de Commissie Richtlijnen en Indicatoren. Standpunten worden door het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Bestaande standpunten worden beheerd door de Commissie Kwaliteit.

Definities

Afdeling Anesthesiologie
samenwerkingsverband van anesthesiologen in een ziekenhuis, zoals een maatschap of vakgroep.

Anesthesioloog
een arts, die door de Medisch Specialisten Registratie Commissie als anesthesioloog is ingeschreven in het register van erkende medische specialisten.

Noot: Waar in deze standpunten de mannelijke vorm wordt gebruikt kan even goed de vrouwelijke vorm worden gelezen.