U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

EERSTE OPVANG EN TRANSPORT VITAAL BEDREIGD KIND (2013)

Ieder ziekenhuis in Nederland met een kindergeneeskundige functie dient in staat te zijn de primaire opvang te verrichten van (potentieel) vitaal bedreigde kinderen. Deze opvang betreft het stabiliseren van vitale functies gedurende de eerste uren na presentatie, dat wil zeggen totdat definitieve behandeling op een van de kinder intensive care's kan worden uitgevoerd.

Het verwijzende ziekenhuis dient zelf zorg te dragen voor het organiseren van een opvang team wat bestaat uit voldoende geschoold personeel. Het ligt voor de hand dat, naast de kinderartsen, ook de anesthesiologen hierbij nauw worden betrokken.

Conform de richtlijn van de sectie intensive care voor kinderen van de NVK wordt het transport van beademde kinderen uitgevoerd door een transportteam van een van de kinder IC's, tenzij het een IC-transport betreft dat geen enkele uitstel duldt. In dat geval wordt het transport begeleid door een medisch specialist met expertise betreffende de kinderluchtweg, Anesthesioloog of Kinderarts, zoals vooraf in werkafspraken met de regionale PICU zijn vastgelegd. Het transport van niet beademde kinderen wordt meestal, na overleg met de kinder IC, door de verwijzer uitgevoerd.