U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

ETIKETTERING HIGH RISK MEDICATIE (2015)

Etikettering high risk medicatie
Incidenten in de patiëntenzorg door medicatiefouten zijn een groot probleem. De NVA vindt het belangrijk complicaties zoveel mogelijk terug te dringen. Momenteel ontbreekt het aan uniformiteit van medicatie labels op de afdelingen operatiekamers met holding- en verkoeverkamers, intensive care en spoedeisende hulp, maar ook op andere ziekenhuisafdelingen. Daarom is de NVA gestart met het project uniforme etikettering high risk medicatie, dat onder meer bedoeld is om door het gebruik van standaarden voor controle van medicijnen en correcte etiketten van spuiten de medicatieveiligheid te verbeteren. 

Op basis van een invitational conference en de peiling onder de leden blijkt draagvlak voor landelijke uniformering, gebaseerd op de internationale ISO‐standaard. Ter ondersteuning van de implementatie in uw ziekenhuis heeft de Ledenraad van de NVA het volgende verenigingsstandpunt ingenomen:

Standpunt etikettering van high risk medicatie
Voor parenteraal toe te dienen high risk medicatie worden op de Nederlandse operatiekamers, holdings, verkoeverkamers en PACU’s etiketten gebruikt, conform de door de NVA aangepaste internationale ISO-standaard*.

*International Organization for Standardization): Anaesthetic and respiratory equipment – Userapplied labels for syringes containing drugs used during anaesthesia – Colours, design and performance. 1st ed. Geneva: ISO, 2008. ISO 26825:2008(E)

De NVA zal ziekenhuizen helpen bij een overgang naar etiketten die voldoen aan deze standaard. Op dit moment wordt gewerkt aan aanbevelingen voor wijze van implementeren en wordt ervaring opgedaan bij een eerste implementatie in vier ziekenhuizen, zowel academisch als perifeer.