U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Bestuur

Het bestuur van de NVA bestaat momenteel uit 

  • Caroline Ridder- van der Marel (voorzitter)
  • Johan Knol (penningmeester)
  • Frans van Alphen (lid)
  • Willem Jan Hofsté (lid)
  • Frank Wille (vicevoorzitter)

Het verenigingsbestuur, gevormd door vijf leden, is belast met het besturen van de vereniging en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de ledenraad. Het bestuur controleert de algemene beleidsvoering van de vereniging op basis van het door de ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan. Het bestuur wordt over de verschillende beleidsthema’s en dossiers geadviseerd door commissies en werkgroepen.

Alle correspondentie verloopt via het bureau van de NVA:

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
Postbus 20063
3502 LB Utrecht
nva@anesthesiologie.nl