U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Redactiecommissie Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie

REDACTIE
Kernredacteuren:
Prof. Dr. A. Dahan
Dr. H. van Dongen
Dr. H.G.D. Hendriks
Dr. M. Klimek
Prof. Dr. J. Knape
Drs. M.D. Lancé
Prof. Dr. B. Preckel
Prof. Dr. G. Scheffer

Ondersteunend redacteuren:
Dr. J. Bijker
Dr. P. Bruins
Dr. J.P. Hering
Prof. Dr. M.W. Hollmann,
Dr. A. Koopman
Dr. F. Van Lier
Prof. Dr. S.A. Loer
Dr. A. Pijl, Dr. S. Schiere
Dr. M. Stevens
Dr. B. in het Veld
Dr. K. Vissers
Prof. dr. A. van Zundert

Voor informatie over adverteren en het
reserveren van advertentieruimte in het
Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie:
Breener.bv (026) - 202 2063 E nva@breener.nl


REDACTIE-ADRES
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL
Utrecht; www.anesthesiologie.nl

INZENDEN VAN KOPIJ
Richtlijnen voor het inzenden van kopij vindt
u op www.anesthesiologie.nl of kunt u
opvragen bij de redactie of de uitgever:
ntva@anesthesiologie.nl