U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Lidmaatschap

 

 Doorgeven (adres)wijziging 
 U kunt een wijziging (woon- werkadres en/of e-mail) doorgeven via nva@anesthesiologie.nl

Lid worden

de voordelen van een NVA lidmaatschap

Er zijn veel voordelen aan een lidmaatschap van uw beroepsvereniging, zoals:

 • beroepsmatige belangenbehartiging
 • u bent onderdeel van een groot collegiaal netwerk waarvan u gebruik kunt maken
 • u krijgt toegang tot de Anesthesiologendagen, dit congres is alleen toegankelijk voor leden
 • u kunt voor een gereduceerd tarief deelnemen aan wetenschappelijke NVA bijeenkomsten
 • u ontvangt gratis de anesthesioloog en het NTvA
 • u heeft een vraagbaak voor diverse onderwerpen
 • de NVA beschikt over een vertrouwenspersoon
 • ESA associate membership (kosteloos AANMELDEN). U krijgt online toegang tot de European Journal of Aneasthesia (EJA), de Current Opinion in Critical Care, en de The Current Opinion in Anaesthesiology. U kunt zich gratis inschrijven voor de de ESA e-Newsletter en u krijgt korting op het Euroanaesthesia congres.

Lid worden
De lidmaatschappen van de Vereniging worden onderscheiden in gewone leden, aios-leden, buitengewone leden, oud-leden en gastleden. U kunt lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie wanneer u voldoet aan hetgeen gesteld in de Statuten van de Vereniging. 

U kunt een verzoek indienen om lid te worden via het aanmeldformulier.

Betaalmethoden: iDeal, creditcard

Type lidmaatschap

 Benodigde uploads:

Contributie 2018 Contributie 2017
Assistent lidmaatschap

Voordrachtformulier opleider

€ 336

€ 329

Gewoon lidmaatschap

Voordrachtformulier twee gewone leden
Kopie inschrijving register
anesthesiologie KNMG (RGS)

€ 737

€ 721

Federatie bijdrage (verplicht voor alle gewone leden)

€ 527

€ 515

Buitengewoon
lidmaatschap

Voordrachtformulier twee gewone leden
CV en motivatie

€ 147

€ 144

Oud-lidmaatschap

-

€ 69

€ 67

Gastlidmaatschap motivatie

€ 147

€ 144

Factuur
De contributie wordt jaarlijks in het eerste kwartaal digitaal gefactureerd. 


Secties

Buiten de diverse lidmaatschappen kunt u per jaar bepalen of u lid wil zijn (aanmeldformulier) van één of meer van de zeven secties van de vereniging, te weten:

 • Sectie Cardio-anesthesiologie (CA) € 15
 • Sectie Intensive Care (IC) € 15 Als NVA-lid kunt u tegen een gereduceerd tarief (110 eur) lid worden van het ESICM. Klik hier.  
 • Sectie Kinderanesthesiologie (KA) € 15 
 • Sectie Obstetrische Anesthesie (OA) € 15 (lidmaatschap ook mogelijk voor niet leden, klik hier)
 • Sectie Neuro-anesthesiologie (NA) € 15
 • Sectie Pijngeneeskunde € 75 (lidmaatschap ook mogelijk voor niet leden, klik hier)
 • Sectie Urgentiegeneeskunde (UG) € 25 

Lidmaatschappen van secties aan- of afmelden

Aanmelden secties
U ontvangt jaarlijks een factuur voor lidmaatschap van de vereniging en voor de sectie(s) waar u lid van bent. Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor een sectie. Het sectielidmaatschap wordt elk kalenderjaar automatisch met een jaar verlengd.

Afmelden secties
Wilt u zich afmelden voor een sectielidmaatschap? Dan kunt u uw sectielidmaatschap vóór 1 december van het lopende kalenderjaar opzeggen per mail: nva@anesthesiologie.nl.


Van aios lid naar gewoon lid
Indien u aios-lid bent wordt u gewoon lid wanneer u bent ingeschreven in het door het Centraal College Medische Specialismen van de KNMG ingesteld specialistenregister anesthesiologie. Indien u geregistreerd bent ontvangen wij hiervan graag bericht via nva@anesthesiologie.nl. Daarnaast wordt automatisch een periodieke check gedaan. Aanpassing van de contributie vindt plaats in het daarop volgende jaar.

Van gewoon lid naar oud lid
Bent u gewoon lid en beëindigt u uw beroepsuitoefening in Nederland of voor het grootste deel, dan komt u in aanmerking voor het oud-lidmaatschap. U dient dit zelf door te geven aan nva@anesthesiologie.nl. Aanpassing van de contributie vindt plaats in het daarop volgende jaar.


Lidmaatschap beëindigen
Wilt u uw NVA lidmaatschap beëindigen, dan moet u vóór 1 december van het lopende kalenderjaar opzeggen. Uw opzegging gaat dan per 1 januari van het volgende kalenderjaar in. U kunt uw opzegging schriftelijk doorgeven via email (nva@anesthesiologie.nl) of brief. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging, die tevens dient als bewijs van opzegging. Wanneer u geen lid bent van de NVA vervallen de voordelen die exclusief zijn voor leden, zoals deelname aan de Anesthesiologendagen. We vinden het altijd jammer als leden opzeggen. We stellen het op prijs als u uw reden van opzegging doorgeeft zodat wij onze dienstverlening indien mogelijk kunnen verbeteren. Graag attenderen we u ook op het oud-lidmaatschap: dit lidmaatschap is voor gewone leden, die hun beroepsuitoefening in Nederland geheel of vooreen overwegend deel hebben beëindigd. 


Vragen
Voor vragen over betalingen kunt u contact opnemen met Marjolein Swinkels: 030 - 28 23 880 of nva@anesthesiologie.nl

Heeft u een vraag over het lidmaatschap dan kunt u terecht bij Martine Teeuwisse: 030 - 28 23 868 m.teeuwisse@anesthesiologie.nl