U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Kring Geschiedenis

Algemeen > HistorischeBoekenlijst.jpg

 

Nu Van aether naar beter en maar het kan nog beter digitaal!

Algemeen > Van_aether_naar_beter.jpg

 

Algemeen > Maar_het_kan_nog_beter.jpg

  

Unieke videoclips die werden gebruikt voor instructie van militaire artsen WWII:

Algemeen > gesch.jpg


Signs and stages of anaesthesia 1
Carbondioxide absorption technique 4
Handling and care of the patient 1
Handling and care of the patient 2
Intravenous anaesthesia 6
Open drop ether 1
Open drop ether 2
Endo tracheal anaesthesia 5
Respiratory and cardiacarrest 9
Nitrousoxide-oxygen-etheranaesthesia 3

 


DE CANON VAN DE ANESTHESIOLOGIE
De Canon van de anesthesiologie is verschenen onder redactie van de Commissie Geschiedenis. In 50 vensters wordt in woord en beeld de diverse ontwikkelingen in de anesthesiologie geschetst. Via de uitgever (dchg Medische Communicatie) kunt u exemplaren bestellen.
Algemeen > Canon_Anesthesiologie_cover_web.jpg
 
 
Geschiedenis  van de NVA  

De Nederlandsche Anaesthesisten Vereniging werd op 24 januari 1948 in Amsterdam  opgericht door assistenten in opleiding voor dit toen in Nederland nieuwe specialisme: M. Mauve en L. A. Boeré uit het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en H.H.F. Hobbel en J. van ’t Oever uit het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. 

Volgens de statuten stelde de vereniging zich ten doel:

 1. Het bevorderen der studie en het verbreiden der kennis van de anaesthesie en haar toepassing,
 1. Het behartigen en beschermen van de belangen van haar leden,
 2. Het aanmoedigen van samenwerking en vriendschap tussen anaesthesisten.

In datzelfde jaar werd het nieuwe specialisme anaesthesie, voorheen bekend als narcologie,  door de Specialisten Registratie Commissie erkend.

In 1978 werd de naam gemoderniseerd en veranderd in: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de doelstellingen bleven onveranderd.

Naast de secties met de aandachtsgebieden: kinder-, neuro-, cardio-, en obstetrische anesthesiologie en pijn-,  intensive care, en urgentiegeneeskunde is er een kring geschiedenis actief.

De opleiding tot anesthesioloog, die in 1948 nog 3 jaar bedroeg,  is in de loop der jaren verlengd en bedraagt sinds 1989 5 jaar.

 • De NVA geeft het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie uit.
 • De NVA organiseert jaarlijks de Anesthesiologendagen en de Wetenschapsdag.
 • De NVA controleert de kwaliteit van de anesthesiologie in alle Nederlandse ziekenhuizen.
 • De NVA is verantwoordelijk voor het opstellen van opleidingseisen, controle op de opleidingen en examinering. Vanaf 2014 wordt de opleiding afgesloten met het supranationale examen voor het European Diploma in Anesthesia and Intensive Care.

De NVA telt in 2014 meer dan tweeduizend leden en is daarmee het op één na grootste specialisme.


Samenstelling

De Commissie Geschiedenis van de anesthesiologie is omgevormd tot de Kring Geschiedenis. Heeft u belangstelling voor de geschiedenis van de anesthesiologie en wilt u betrokken zijn bij de activiteiten die zij organiseren dan kunt u contact opnemen met Hans Pöll (nva@anesthesiologie.nl t.a.v. Hans Pöll). Samenstelling kring:

 • Marten van Wijhe, voorzitter
 • Hans Pöll, secretaris
 • Frederieke van Dehn, lid
 • Jan Eshuis, lid
 • Laura Krikken, lid
 • Jan Siepert, lid
 

Activiteiten

De Kring Geschiedenis houdt zich ondere ander bezig met: 

 • verzorgen van een sessie tijdens de anesthesiologendagen
 • verzorgen van een historische rubriek in de anesthesioloog (zie item publicaties)
 • faciliteren van historisch onderzoek