U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Intensive care

Minimum eisen opleiding IC (intensivist)

De specialistenopleiding tot intensivist bedraagt in totaal 24 maanden, met dien verstande dat (i) een periode van maximaal 12 maanden besteed aan Intensive Care geneeskunde binnen de opleiding van het moederspecialisme is doorgebracht op een level I Intensive Care, en (ii) een periode van minimaal 12 maanden in een erkende opleidingsinrichting voor intensive care is doorgebracht in het kader van de specialistenopleiding tot intensivist. De opleiding wordt doorgebracht in een erkende opleidingsinrichting waar de intensivist-in-opleiding onder supervisie van de medisch staf verantwoordelijk is voor de dagelijkse intensieve zorg van de aldaar opgenomen patiënten. De opleidingseisen zijn aangepast aan de NVA-richtlijn Organisatie en werkwijze op Intensive Care afdelingen in Nederland (2006) en kunt u als pdf-bestand openen.


Herregistratie-eisen vanaf 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2009 zijn de herregistratie-eisen voor intensivisten in werking getreden. De herregistratie-eisen, het aanvraagformulier en de procedure vindt hier:

Kosten voor herregistratie: 

- leden € 242,00
- niet-leden € 968,00


Nascholing aandachtsgebied Intensive Care

Wanneer door de congresorganisatie accreditatie IC wordt aangevraagd

Iedere aanbieder van nascholing  kan accreditatie voor Intensive Care aanvragen. Aanvragen van nascholing op het gebied van Intensive Care geneeskunde worden beoordeeld door de accreditatiecommissie van de NVIC. De punten worden uniform toegekend voor alle intensivisten, ongeacht het moederspecialisme. De NVA neemt dus het aantal door de accreditatiecommissie van de NVIC toegekende punten over voor de IC. De aanbieder van de nascholing zal na de bijeenkomst de accreditatiepunten aan uw dossier toevoegen. Deze accreditatiepunten (voorzien van de categorie “nascholing NVA Intensive Care”) zijn ook geldig voor uw herregistratie als anesthesioloog.  De geaccrediteerde IC nascholingen zijn zichtbaar in de GAIA congresagenda.

Buitenlandse op voorhand geaccrediteerde IC nascholing

Een aantal congressen is op voorhand IC geaccrediteerd:
-Annual congress European Society of Intensive Care Medicine- ESICM
-Annual Meeting Society of critical Care Medicine Congress – SCCM
-International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine- ISICEM
-World Congress on Intensive Care and Critical care Medicine- WFSICCM
-European Resuscitation Council (ERC) Congress Scientific Symposium
-Annual Meeting American Thoracic Society-ATS
-Annual Meeting American Society of Anesthesiologists-ASA
-International Conference on Continuous Renal Replacement Therapies-CRRT
-International Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy-ICAAC
-European Anesthesiology Congress / Euroanaesthesia –ESA
-de door de NVIC georganiseerde congressen en symposia

Het secretariaat van de Nederlandse Internisten Vereniging, tevens GIC-secretariaat, voegt deze  geaccrediteerde buitenlandse nascholingen voor alle moederspecialismen toe aan GAIA. U kunt de door u  gevolgde nascholing zelf aan uw  GAIA-dossier toevoegen. De geaccrediteerde IC nascholingen zijn zichtbaar in de GAIA congresagenda. (toevoegen via mijn dossier, klik op nascholingsagenda in groene balk, selecteer jaar en maand, selecteer nascholing,  voer aanwezigheid toe, uploaden certificaat)

Buitenlandse niet- geaccrediteerde  IC nascholing

Om een (nog) niet-geaccrediteerde buitenlandse IC bijeenkomst in aanmerking te laten komen voor uw herregistratie Intensive Care, kunt u een congres ter beoordeling aan de NVIC accreditatiecommissie voorleggen via het secretariaat van de NVA. Hiervoor kunt u bijgaand formulier invullen en dit samen met het programma van de nascholing mailen naar nva@anesthesiologie.nl . U krijgt binnen ca. 4 wekenbericht van de NVA. Na toekenning van de IC accreditatiepunten kunt u zelf deze nascholing opnemen in uw dossier.
(toevoegen via mijn dossier, klik op nascholingsagenda in groene balk, selecteer jaar en maand, selecteer nascholing, voer aanwezigheid toe, uploaden certificaat)

Voor vragen NVA secretariaat
Liesbet Stobbe, tel 030-28 23387 (di, wo en vr.), email: l.stobbe@anesthesiologie.nl

Voor indienen aanvraag herregistratie IC: GIC-secretariaatRita Huissen, tel. 030 – 28 23 778 (ma. t/m do.), e-mail: huissen@niv.knmg.nl
Correspondentieadres: Secretariaat GIC, Postbus 20066, 3502 LB Utrecht.

Zie ook schema.

 


Door de GIC erkende opleidingen voor aandachtsgebied Intensive Care:

  • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam - Opleider: dr. P.H.J. van der Voort, internist-intensivist
  • Academisch Medisch Centrum, Amsterdam - Opleider: dr. R. Tepaske, anesthesioloog-intensivist
  • Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam - Opleider: prof.dr. A.R.J. Girbes, internist-intensivist
  • Leids Universitair Medisch Centrum - Opleider: mw.dr. M.S. Arbous, anesthesioloog-intensivist
  • Universitair Medisch Centrum Maastricht - Opleider: dr.D.C.J.J. Bergmans, internist-intensivist
  • Universitair Medisch Centrum Groningen - Opleider: dr. J.E. Tulleken, internist-intensivist
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht - Opleider: prof.dr. J. Kesecioglu, anesthesioloog-intensivist
  • Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen - Opleider: prof.dr. J.G. van der Hoeven, internist-intensivist
  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam - Opleider: dr. D.A.M.P.J. Gommers, anesthesioloog-intensivist