U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

KinderIC

Het aandachtsgebied Kinder Intensive Care (KinderIC) kent eigen opleidings- en (her)registratie-eisen voor anesthesioloog-kinderintensivisten. 

Achtergrond
In 2008 heeft de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde besloten zelfstandig een register voor kinderarts-intensivisten te voeren. In aansluiting hierop heeft ook de NVA in 2009 besloten tot het aanleggen van een eigen register voor anesthesioloog-kinderintensivisten. Oorspronkelijk was de bedoeling om de herregistratie-eisen van de GIC te gebruiken als toetsingsinstrument, zodat de criteria voor kinderintensivisten zo min mogelijk afwijken van die van intensivisten voor volwassenen. In praktijk bleek dat toetsing op basis van dezelfde criteria niet mogelijk is. Ook de Secties Intensive Care en Kinderanesthesiologie hebben aangegeven dat het onmogelijk is kinderintensivisten te toetsen aan de herregistratie-eisen voor intensivisten voor volwassenen. Om die reden zijn opleidings- en (her)registratie-eisen voor anesthesioloog-kinderintensivisten geformuleerd. Deze lopen zoveel als mogelijk parallel met de eisen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 

Antegrade aanvraag

Retrograde aanvraag (tot 1-6-2016)

Buitenlands gediplomeerden

Herregistratie aanvraag (pas van toepassing na een eerste registratie in register anesthesioloog-kinderintensivist)

Kosten
De kosten voor beoordeling en (her)registratie zijn per aanvraag:
€  242 voor leden van de NVA 
€  968 voor niet-leden van de NVA
Deze prijzen zijn inclusief 21% btw.