U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Cursussen

Klik hier voor meer informatie over de opleidingseisen.

 


EDIAC CURSUS

Algemeen > CCA1.jpg

Onderwijsvorm: De cursus bestaat uit interactieve onderwijsvormen, zoals pro/con discussies en het in kleine groepen uitwerken en presenteren van casuïstiek.

Leerstof: Leerstofomschrijving via de website van de ESA (How to prepare for the EDA ) Aanbevolen “reading list” voor het EDA examen conform website ESA

Onderwerpen •Anatomie •Farmacologie •(Patho-)fysiologie en Patho-(biochemie) incl. metingen •Natuurkunde en meet-technologie •Statistiek •Preoperatief onderzoek •Algehele en locoregionale anesthesie •Acute geneeskunde •Intensive Care-geneeskunde •Pijngeneeskunde

NVA cursus 
De D-cursus heet voortaan de NVA-cursus. De twee cursusdagen zijn ingedeeld in een deel met problem based learning discussions (PBLD), een deel met pro-con discussies en een deel plenaire voordrachten.

Algemeen

  • Inschrijven kan alleen via de website tot uiterlijk twee maanden voor aanvang van een cursus.
  • Overnachtingen regelt u rechtstreeks met het hotel.
  • Uw aanmelding is in overeenstemming is met het cursus- en examenreglement.
  • De CCA-cursussen hebben een abstraherend karakter en behandelen dus niet per definitie examenstof.
  • Bij inschrijving betaalt u direct via IDeal. Uw aanmelding is alleen geldig als het volledige cursus- en of examenbedrag is voldaan.
  • Na inschrijving ontvangt u nog een bevestiging met de aanvullende informatie.
  • De eendaagse E-cursus vindt één keer per jaar in januari plaats in Domus Medica Utrecht.
  • Na sluitingsdatum kunt u zich niet meer afmelden voor een cursus of examen. Bent u evenwel door overmacht verhinderd deel te nemen, dan dient u met opgaaf van redenen de voorzitter van de examencommissie (per adres NVA) en uw opleider hiervan op de hoogte te stellen. De voorzitter kan de overmacht al dan niet erkennen (art. 13/14 cursus- en examenreglement).

Evaluatie
Wij vinden het belangrijk dat het via de NVA aangeboden cursorisch onderwijs kwalitatief goed is en naar behoren wordt gegeven. Daarom worden de deelnemers na afloop van de cursus door middel van een evaluatieformulier in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te geven over het onderwijs of de organisatie daarvan. Zodra wij u het evaluatieformulier heeft ingvuld ontvangt u het certificaat. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw reactie. Indien een deelnemer niet tevreden is over het onderwijs is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de NVA. Hiermee proberen we ontevredenheid weg te nemen en tevens de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. U kunt hier klikken voor de klachtenregeling.

 


Coördinatie CCA
Anne van Mierlo
030-2823378
a.van.mierlo@anesthesiologie.nl