U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Pijngeneeskunde

Erkenning en registratie in het aandachtsgebied Pijngeneeskunde

Individuele specialisten en pijnklinieken en -centra die daarvoor in aanmerking komen kunnen een aanvraag doen tot erkenning en registratie in het register van erkende pijnspecialisten en pijnklinieken. Beoordeling vindt plaats op grond van de criteria die zijn beschreven in de Notitie Pijngeneeskunde van november 2012.

Notitie Pijngeneeskunde 

Herregistraties van pijnspecialisten in 2015

De eerste pijnspecialisten zijn op 1 januari 2010 retrograad geregistreerd voor een periode van maximaal 5 jaar.  Deze groep pijnspecialisten is opgeroepen zich te herregistreren vóór 1-1-2015. De herregistratieprocedure verloopt sinds 1 november via GAIA.
Anesthesioloog-pijnspecialisten hebben per die datum twee dossiers in GAIA:  één dossier anesthesiologie en één dossier anesthesioloog-pijnspecialist. De specialist is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van beide dossiers.
Uitleg over het nieuwe dossier anesthesioloog-pijnspecialist en de wijze waarop specialisten een verzoek tot herregistratie in het aandachtsgebied pijngeneeskunde in kunnen dienen zijn beschreven in een korte handleiding.

Handleiding herregistratie pijnspecialisten in GAIA
Aanvraag herregistratie pijnspecialisten: inloggen in GAIA

Aanvraag antegrade registratie

Antegrade aanvraag na opleiding
Aios die tijdens hun opleiding tot anesthesioloog de verplichte pijnstage en de verdiepingsstage pijngeneeskunde gevolgd hebben kunnen binnen 5 jaar na hun opleiding antegrade erkenning aanvragen. U dient bij uw aanvraag een verklaring van uw opleider(s) mee te sturen dat genoemde stages naar tevredenheid zijn doorlopen.

Zij-instromers
Zij-instroom is mogelijk voor de zogenaamde “spijtoptanten”, anesthesiologen die in hun opleiding tot anesthesioloog geen verdiepingsstage pijngeneeskunde hebben doorlopen, maar zich na de opleiding alsnog verdiepen in dit aandachtsgebied (bijvoorbeeld een fellowship doen) en in aanmerking willen komen voor inschrijving in het register van erkende pijnspecialisten. Tevens is zij-instroom bedoeld voor buitenlandse anesthesiologen met belangstelling voor pijngeneeskunde.
U dient bij uw aanvraag een portfolio mee te sturen, eventueel uw opleidingsplan en een overzicht van de door u gevolgde nascholing. Tevens dient u een verklaring van uw supervisor(s) mee te sturen dat uw opleiding pijngeneeskunde equivalent is aan 3 maanden verplichte pijnstage en 6 maanden verdiepingsstage pijngeneeskunde, dat u voldoet aan de eindtermen en competenties zoals beschreven in de Notitie Pijngeneeskunde (zie ook opleidingseisen bijlage II en bijlage III) dat uw portfolio volledig en juist is. Tevens dienen uw supervisor(s) te bevestigen dat zij voldoen aan de eisen die aan supervisors gesteld worden.

Handleiding registratie pijnspecialisten in GAIA
Aanvraag registratie pijnspecialisten: inloggen in GAIA

Pijncentra

De eerste pijnklinieken zijn op 1 januari 2010 retrograad geregistreerd voor een periode van maximaal 5 jaar. Deze pijnklinieken worden begin november opgeroepen voor herregistratie per 1-1-2015. De oude typering van klinieken in A, B en C is definitief komen te vervallen. De criteria voor pijncentra staan beschreven in de Notitie Pijngeneeskunde (zie boven).

Ook nieuwe centra kunnen een aanvraag doen voor erkenning in registratie in het aandachtsgebied pijngeneeskunde. Zowel voor registratie als voor herregistratie kunnen klinieken het volgende formulier gebruiken.

Aanvraagformulier (her)registratie pijnklinieken

Het register van erkende pijnspecialisten is vanwege privacybescherming niet openbaar. Wel kan bij het bureau van de NVA per persoon geïnformeerd worden of deze wel of niet is geregistreerd als pijnspecialist. Het register van erkende pijncentra is als PDF-bestand te downloaden.

Kosten
De kosten voor beoordeling en (her)registratie zijn per aanvraag (tarieven per 1-1-2015):
€  242 voor leden van de NVA
€  968 voor niet-leden van de NVA
€  605 voor klinieken
Deze prijzen zijn inclusief 21% btw.