EDAIC-cursus

06 september - 07 september 2021
- 1630879260 - 1631051940

sluiting inschrijving maandag  26 juli

Tijdens de cursus doen deelnemende aios kennis op over diverse aspecten van het vak, bijvoorbeeld over fysiologie, farmacologie, intensive care, luchtwegmanagement, etc. De cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaars en is een verplicht onderdeel van de opleiding. Hij moet zowel in het tweede als in het derde jaar worden gevolgd, dus twee keer. Hierbij is het belangrijk dat de cursus één keer in maart en één keer in september wordt gevolgd. De onderwerpen op het programma wisselen namelijk in maart en september.

Inschrijven