De Ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie bestaat uit 24 leden en vormt vormt het hoogste orgaan binnen de vereniging. De ledenraad is in zijn geheel voor drie jaar gekozen. De ledenraad bepaalt het strategisch beleid van de vereniging. Op basis daarvan oefent de Ledenraad toezicht uit op het verenigingsbestuur. Dit geschiedt op basis van een jaarlijks goed te keuren strategisch meerjarenplan en een jaarlijkse evaluatie van de strategische doelrealisering.

Samenstelling ledenraad