Let op naleving Standard Operating Procedure (SOP) ten behoeve van pijnstilling bij de bevalling

Afgelopen jaar hebben collega’s van de afdelingen gynaecologie uit het Zuyderland Medisch Centrum en het Maastricht Universitair Medisch Centrum onderzoek gedaan naar de naleving van de Standard Operating Procedure (SOP) remifentanil-PCA  ten behoeve van pijnstilling bij de bevalling.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens de Refresher Course obstetrische anesthesie 5 maart jl. en geven aan dat de implementatie van de SOP nog onvoldoende is. Zo was de monitoring van de patiënt niet in alle gevallen adequaat en was in een kwart van de ziekenhuizen geen sprake van voldoende geschoold personeel. Daarnaast werd in veel gevallen te weinig actie ondernomen om complicaties te voorkomen. Voor de uitgebreide resultaten zie presentatie (LINK).

De SOP is in 2014 door NVA en NVOG opgesteld op uitdrukkelijk verzoek van de IGZ. Immers, in de huidige richtlijn medicamenteuze pijnbestrijding tijdens de bevalling wordt remifentanil-PCA nog als experimenteel aangeduid. Het gebruik van remifentanil gaat gepaard met het risico op oversedatie, saturatiedalingen en apnoes, waarbij in de literatuur ook een aantal ernstige cardiopulmonale calamiteiten  beschreven zijn. Reden genoeg om te zorgen voor adequate monitoring, naleving van de voorschriften over concentraties van remifentanil en toediening (geen continue achtergrondinfusie, lock out tijd van minimaal 3 min), om de kans op incidenten zo klein mogelijk te maken. Wij adviseren u dan ook  na te gaan hoe dit in uw ziekenhuis is geregeld.

Momenteel wordt door de NVA en NVOG de richtlijn medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling herzien. Ook de vereisten rondom remifentanil-PCA  wordt hierin meegenomen. Wilt u reageren? nva@anesthesiologie.nl.