Meerderheid stemt VOOR referendum statutenwijziging NVA: dank voor je stem!

De deadline voor de stemming van de statutenwijziging is verstreken. De wijziging betrof twee verbetervoorstellen

De referendumcommissie constateert een meerderheid van stemmen VOOR de statutenwijziging.