NieuwsWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

OPROEP commentaar conceptrichtlijn Chronische bekkenpijn vóór 1 juli

De conceptrichtlijn Chronische bekkenpijn is nú beschikbaar voor commentaar. Graag uiterlijk 1 juli 2020 uw commentaren aanleveren per mail: nva@anesthesiologie.nl.

Vanuit zowel de beroepsgroep als patiënten(organisaties) is er behoefte aan een Nederlandse richtlijn omtrent chronische bekkenpijn. We weten niet hoeveel mensen in Nederland chronische bekkenpijn hebben. We weten wel dat de prevalentie van chronische pijn in algemene zin hoog is (18%) en dat 40% van deze patiënten zich niet adequaat behandeld voelt. De conceptrichtlijn besteedt aandacht aan de volgende aspecten van de zorg voor patiënten met chronische bekkenpijn: taakverdeling in de zorg, diagnose, behandeling, evaluatie en organisatie van zorg. Een overzicht van de organisatie van zorg wordt in een flowchart (zie laatste pagina document) samengevat.