NieuwsWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

OPROEP commentaar conceptrichtlijn Pijnbehandeling bij de bevalling, vóór 17 april

Conceptrichtlijn ‘Pijnbehandeling tijdens de bevalling’ is beschikbaar voor commentaar (deadline 17 april)
Uw mening over deze conceptrichtlijn is belangrijk! De Commissie Richtlijnen en Indicatoren ontvangt graag uw reactie via nva@anesthesiologie.nl

Over de herziening:

Op initiatief van de NVA in nauwe samenwerking met de NVOG is de richtlijn uit 2008 herzien. Nieuw in deze versie zijn:

  • Aanbevelingen over niet-medicamenteuze interventies, zoal , tens, waterinjecties, en andere comfortverhogende behandelingen
  • Meer wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van remifentanil
  • Er is geen aanbeveling meer voor ecg-monitoring tijdens het plaatsen van een epiduraal
  • Er is geen aanbeveling meer over de locatie in het ziekenhuis. voor het toedienen van de spinale en/of epidurale analgesie.

Lees tip:

De zeer zorgvuldige methodiek van richtlijnontwikkeling maakt dat deze versie veel meer pagina’s bevat dan de vorige versie. Met name zijn van belang de aanbevelingen, overwegingen en conclusies. Wij horen dan ook graag met name daarover uw mening!

Ga ook naar: HotTopic Meeting 10 april