VACATURES: de sectie urgentiegeneeskunde zoekt urgentie-minded bevlogen collega’s voor haar bestuur

Door het aflopen van zittingstermijnen heeft bestuur van de sectie urgentiegeneeskunde (SUG) ruimte voor vier nieuwe bestuursleden, waaronder ook een nieuw AIOS lid

Wij zijn op zoek naar urgentie-minded bevlogen collega’s die graag een actieve bijdrage willen leveren aan de urgentiegeneeskunde

Wat vinden we belangrijk?
De SUG zoekt zowel perifeer als academisch werkzame anesthesiologen, zowel een AIOS als klare specialisten, zowel militairen als civiel werkende collega’s, zowel MMT-artsen als niet-MMT-artsen, uit alle windstreken van het land. Een evenredige en brede vertegenwoordiging in het bestuur is voor ons belangrijk. Perifere en buiten de randstad werkende collega’s worden van harte uitgenodigd om te reageren. Het nieuwe AIOS-bestuurslid bevindt zich bij voorkeur in de tweede helft van zijn of haar opleiding en heeft aantoonbare affiniteit met urgentiegeneeskunde.

Wat ga je doen?
De activiteiten van de SUG (zowel binnen als buiten de vereniging) vinden plaats rondom vier pijlers: Competentieprofiel urgentie-anesthesioloog, bij- en nascholing urgentie-anesthesioloog; toekomstige levelindeling van acute zorg; bevordering zichtbaarheid urgentie-anesthesioloog. SUG werkgroepen, geven deze pijlers vorm. Hierin wordt nauw samengewerkt met het hoofdbestuur van de NVA en andere wetenschappelijke verenigingen.

Als bestuurslid lever je een actieve bijdrage aan verschillende activiteiten van de SUG, zoals:
- het organiseren en/of een bijdrage leveren aan de jaarlijkse sessie op de Anesthesiologendagen, de AIOS-dag en de ledenvergaderingen;
- deelname aan werkgroepen ter ontwikkeling en beoordeling van richtlijnen;
- als liaison van het bestuur zitting hebben in een of meer werkgroepen binnen de SUG;
- deelname aan (tele-)bestuursvergaderingen.

Waarom reageren?
Je werkt samen met een leuke, professionele groep collega’s die elkaar inspireert en de urgentiegeneeskunde een warm hart toedraagt. Het geeft veel voldoening als je ervaart dat je ook daadwerkelijk een bijdrage kunt leveren aan ontwikkelingen binnen ons vakgebied.  Daarnaast vergroot het bestuurslidmaatschap je netwerk binnen (maar ook buiten) de urgentiegeneeskunde.

Interesse?
Mail je motivatie, achtergrond en eventueel uw interessegebieden binnen de urgentie voor 15 september 2020 naar Harry Naber, hnaber61@gmail.com. Neem ook gerust contact op als er nog vragen zijn. Het nieuwe AIOS-bestuurslid bevindt zich bij voorkeur in de tweede helft van zijn of haar opleiding en heeft aantoonbare affiniteit met urgentiegeneeskunde.

Procedure
Naar aanleiding van de aanmeldingen komt het bestuur met een voorstel naar de leden. Dit voorstel wordt tijdens de ALV van 8 oktober ter goedkeuring gepresenteerd aan de leden.

De potentiele kandidaten moeten lid zijn van de SUG. Het lidmaatschap van het sectiebestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het verenigingsbestuur, de ledenraad, of een ander sectiebestuur, en evenmin met het coördinatorschap van een kring, om belangenverstrengeling te voorkomen.