Verkiezingen ledenraad

Bekijk hier de motivaties van de kandidaten voor de Ledenraadsverkiezingen.

Kieskring academisch

Marieke Hellinga

Kandidaat voor de kieskring academisch
Werkzaam in het LUMC in Leiden

"Graag wil ik me verkiesbaar stellen voor de ledenraad. De zorg verandert snel en ingrijpend. Ik wil me graag inzetten voor ons specialisme, juist in deze tijd van verdergaande concentratie en lateralisatie. Ik vind het belangrijk om mee te beslissen over het strategisch beleid en hiermee invloed uit te oefenen op onze toekomst. Juist nu moeten we onze stem laten horen! Graag ga ik deze uitdaging aan om u te vertegenwoordigen in de NVA ledenraad!"


Peter Meijer

Kandidaat voor de kieskring academisch
Werkzaam in het Amsterdam UMC in Amsterdam

"Het belang van een actieve ledenraad in een grote vereniging is groot, aangezien besluitvorming met 1000+ leden onmogelijk is. Mijn bestuurlijke ervaring als medisch directeur van een academisch ziekenhuis en vice-voorzitter van de NVA heeft me veel geleerd over de verschillende partijen die belangen hebben en die van invloed kunnen zijn op het anesthesiologische handelen. Een actieve ledenraad kan hierbij het verschil maken door het bestuur te steunen en te controleren."


Harald Olij

Kandidaat voor de kieskring academisch
Werkzaam in het UMCU in Utrecht

"De NVA maakt de plannen voor de anesthesiologie in de toekomst en in het heden. Met de huidige ontwikkelingen in de zorg is het belangrijk hier goede sturing aan te geven. Als lid van de ledenraad hoop ik een tweede termijn te krijgen zodat ik mij kan blijven inzetten voor onze belangen. Kwaliteit van zorg, van opleiding en van positionering zijn voor mij belangrijke items en zijn de basis voor mijn adviezen in de ledenraad."


Koen Reyntjens

Kandidaat voor de kieskring academisch
Werkzaam in het UMCG in Groningen

"In 2020 stelde ik me voor het eerst kandidaat voor de verkiezingen van de ledenraad van de NVA. De bezorgdheid over de toekomst van ons beroep zette me hiertoe aan. Ik blijf deze bezorgdheid houden want ik vermoed dat ons beroep over 10 jaar niet meer in de huidige vorm bestaat. De enige juiste houding is zelf proactief onze vak inhoud aan te passen vooraleer anderen dit voor ons doen. De NVA heeft de laatste twee jaar stappen gezet om onze taken binnen de SEH, de perioperatieve zorg, de IC en de pijnbehandeling te herdefiniëren. Een stap in de goede richting maar we zijn nog niet op onze bestemming. Ik vraag je stem voor een nieuwe termijn als lid van de ledenraad om hieraan verder te werken, voor jou en samen met jou." 


Myra Rinia

Kandidaat voor de kieskring Academisch
Vanaf 1 maart 2024 werkzaam in het UMC Utrecht. Als Myra gekozen wordt, zal ze per 1 maart 2024 toetreden tot de ledenraad. Myra is lid van het concilium.

"De ambitie van de NVA om de rol van anesthesiologen in het perioperatieve domein te versterken, zou juist in de academische praktijk van groot belang kunnen zijn voor de patiëntenzorg. De mogelijkheden om te innoveren, implementeren (in opleidingen) en evalueren met wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de hoog-complexe zorg maakt dat deze ambitie in het bijzonder academisch kan worden uitgewerkt en getoetst. Het is mede om die reden om een interessante tijd  in de Ledenraad de belangen te mogen behartigen van de academisch werkende anesthesiologen. Met bestuurlijke ervaring als opleider en voorzitter van een vakgroep, een Centrale OpleidingsCommissie en de werkgroep ‘modernisering POS’ van de NVA, streef ik ernaar om met enthousiasme de collega’s te vertegenwoordigen, met aandacht voor verschillende invalshoeken en zoekend naar overeenkomsten in het belang van de groep en het vak." 


Jan van Wijk

Kandidaat voor de kieskring academisch
Werkzaam in het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam

"Als gedreven academisch medisch specialist zou ik graag een positief kritische bijdrage willen leveren aan onze vereniging. Mijn naam is Jan van Wijk, en ik ben sinds 2018 staflid in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Ik was actief binnen de CASA, ben betrokken geweest bij de eerste Leidraad Anesthesiologische perioperatieve zorg en het vorige opleidingsplan, en ben nu voorzitter van de Programmacommissie A-dagen. Graag zou ik mij breder willen inzetten voor de vereniging en tegelijkertijd mijzelf verder willen ontwikkelen. Ik ben optimistisch ingesteld, doortastend en een teamspeler. De gezondheidszorg en daarmee de anesthesiologie staan voor grote uitdagingen. Een aanhoudende proactieve en vooruitstrevende rol is daarbij voor onze vereniging weggelegd. Ik zou daar graag een aandeel in hebben door de ledenraad de komende periode te komen versterken."


Kieskring dienstverband

Maren Grapenthin

Kandidaat voor de kieskring dienstverband
Werkzaam in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen

"De afgelopen twee jaar heb ik als lid van de ledenraad al deel kunnen nemen aan het mee vormen en sturen van de visie en de strategische koers van de vereniging. Ik vind het boeiend omdat daarbij mijn twee interesse gebieden bij elkaar komen, namelijk de anesthesiologie en het besturen. Daarom wil ik me graag weer verkiesbaar stellen voor de NVA ledenraad. De ledenraad geeft mij de kans om aan de ene kant iets voor de vereniging en de leden te kunnen betekenen en aan de andere kant beter te kunnen begrijpen wat er in de vereniging gebeurt. Daarbij vind ik het belangrijk dat ook de perifere ziekenhuizen goed  vertegenwoordigd worden. Ik zou graag ook de komende twee jaar de kans willen krijgen om een actieve bijdrage te leveren."


Mariska Leloup

Kandidaat voor de kieskring dienstverband
Werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis Brandwondencentrum in Beverwijk

"Graag zou ik deelnemen aan de ledenraad. Met mijn verse blik als jonge anesthesioloog met ervaring in diverse klinieken en een combinatiebaan als anesthesioloog en intensivist in het Rode Kruis Ziekenhuis kan ik een nuttige bijdrage leveren aan de controle op en ontwikkeling van de beleidsvorming van de NVA en de positie van de anesthesioloog. Kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, opleiding, toekomstbestendigheid en ontwikkeling vind ik belangrijke thema's. Ik ben sociaal, lig goed in groepen, ben betrouwbaar, flexibel, kritisch en ga graag in discussie om tot goede conclusies en resultaten te komen. Goed inlevingsvermogen, kan goed met feedback omgaan, leer graag bij en niet onbelangrijk ook in bezit van humor. Actief bezig met opzetten van en participeren in greenteams. Hou van sportieve uitdagingen en creatieve hobby’s. Graag ga ik de uitdaging aan om te participeren in de ledenraad en mee te denken over hoe de NVA zich verder ontwikkelt."


Kirsten Smit

Kandidaat voor de kieskring dienstverband
Werkzaam in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn

"Ik stel me kandidaat voor de ledenraad. Ik werk als perifeer anesthesioloog en ben opleider van een perifere kliniek. Ik vind het belangrijk om ons vak te leren aan nieuwe generaties en op die manier aan de toekomst te werken. Ik wil via de ledenraad ook op organisatorisch vlak constructief meedenken over de toekomst van ons vakgebied. Ik beschik over een kritische blik na mijn PhD en een pragmatische aanpak vanuit de werkvloer. Eerdere bestuurlijke ervaring heb ik vanuit de studievereniging."


Aart Jan Teunissen

Kandidaat voor de kieskring dienstverband
Werkzaam in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam

"Tijdens mijn 1e termijn als lid van de ledenraad heb ik ervaren hoe nuttig het is om hiervan deel te zijn. Graag wil de belangen van de leden NVA dienstverband niet academisch blijven behartigen."


Beatrijs Vermeulen

Kandidaat voor de kieskring dienstverband
Werkzaam in het Haaglanden MC/Ministerie van defensie in Den Haag

"Mijn naam is Beatrijs Vermeulen. Met veel enthousiasme stel ik mijzelf kandidaat voor een positie in de Ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Als toegewijd lid van onze vereniging ben ik gemotiveerd om een actieve rol te spelen in het vormgeven van ons vakgebied en het vertegenwoordigen van de belangen van onze leden. Al sinds start van mijn opleiding probeer ik actief bij te dragen aan de organisatie en ontwikkeling van ons vak. Eerst als lid van de CASA oa bij het ontwikkelen van het nieuwe landelijk opleidingsplan, visitaties en het concilium. Inmiddels al enkele jaren als jonge klare probeer ik betrokken te blijven en mijn bijdrage te leveren, veelal met betrekking tot opleiding, onderwijs en acute zorg, maar ook daarbuiten. Ook als defensie-anesthesioloog zet ik me in ons vak steeds verder te professionaliseren, onder andere door het formaliseren van protocollen en werkwijzen in operationele omstandigheden. Ik zou nu graag in de Ledenraad in een nog bredere context dan alleen opleidingsgerelateerd bij willen dragen aan het nog meer verankeren van de positionering van de anesthesioloog binnen het ziekenhuis algemeen, bij het gehele perioperatieve proces en bij de acute zorg in al zijn facetten, waaronder ook op de IC en de SEH. Mede vanwege mijn defensie-achtergrond en buitenland ervaring (Oostenrijk, Zuid-Afrika) kijk ik naar vraagstukken met een brede blik, waar nodig kritisch, maar vooral pragmatisch en met en een goed oplossend vermogen. Als lid van de Ledenraad zal ik met enthousiasme en vastberadenheid werken om de belangen van onze leden te vertegenwoordigen, te zorgen voor een positieve en impactvolle bijdrage aan de NVA, en een actieve rol te spelen in het vormgeven van de toekomst van ons vakgebied."


Kieskring vrijgevestigd

Marcel de Bock

Kandidaat voor de kieskring vrijgevestigd
Werkzaam in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem

"Graag wil ik de expertise opgedaan tijdens mijn eerste termijn gebruiken voor een tweede termijn. Want: ‘Als ledenraad toets je met name dat wat onder de leden leeft ook aan de orde komt in het bestuur. We proberen mee te denken over hoofdlijnen en zijpaden en hier onderscheid in te maken in het perspectief van de "gewone anesthesioloog". Ook bepalen we mee wie er in het bestuur komt zodat er een goede vertegenwoordiging van de leden zitting heeft in het bestuur.' "


Bart van der Leeuw

Kandidaat voor de kieskring vrijgevestigd
Werkzaam in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht

"De werkzaamheden van de anesthesioloog zijn veelzijdig en als "spin in het web" hebben wij te maken met een groot aantal stakeholders waarmee wij samenwerken. Om hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven, zijn pragmatische kaders vanuit een representatieve beroepsvereniging erg belangrijk. Vanuit de ledenraad wil ik hier graag mijn bijdrage aan leveren."


Cas van Oort

Kandidaat voor de kieskring vrijgevestigd
Werkzaam in het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam

"Na mijn 1e periode als lid van de Ledenraad wil ik graag nog een 2e termijn. De klussen zijn nog niet klaar en ik was, ben en blijf graag betrokken bij onze vereniging! Ik denk dat door mijn lange band met de NVA en het bestuur daarvan mijn kennis goed gebruikt kan worden in de Ledenraad."


Wijnand de Ronde

Kandidaat voor de kieskring vrijgevestigd
Werkzaam in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort

"Het vak anesthesiologie blijft een boeiend vak, zelfs na 20+ jaren werkervaring. De maatschappij en de zorg verandert en daar moeten wij als anesthesiologen in mee gaan, misschien zelf het voortouw nemen. Ik denk bv aan het thema "zinnige zorg". Wij kunnen als anesthesiologen een enorme bijdrage leveren aan dit onderwerp. Na jaren als OK-manager gewerkt te hebben is onze invloed op dit thema evident. Daarnaast moeten we ook oog hebben voor de veranderingen binnen de zorg, onze veranderende werkzaamheden, de veranderende positie van onze AMW, PA's en sedationisten. Kortom er is nog veel leuks te doen, waar ik graag aan mee doe."


Jan-Willem Wirds

Kandidaat voor de kieskring vrijgevestigd
Werkzaam in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein

"De afgelopen periode heb ik me met veel plezier voor de vereniging ingezet in de Ledenraad. Het is belangrijk dat de leden goed gehoord worden bij het besturen van de vereniging. De Ledenraad is bij uitstek het orgaan waarin alle leden vertegenwoordigd worden. Graag zou ik dit belangrijke werk willen blijven doen. Daarom stel ik mij opnieuw kandidaat."