NVA gremia & actieve ledenWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Neem dan contact met ons op!


Lid worden van de NVA

Ledenraad

De Ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie bestaat uit 24 leden en vormt vormt het hoogste orgaan binnen de vereniging. De ledenraad is in zijn geheel voor drie jaar gekozen. De ledenraad bepaalt het strategisch beleid van de vereniging. Op basis daarvan oefent de Ledenraad toezicht uit op het verenigingsbestuur. Dit geschiedt op basis van een jaarlijks goed te keuren strategisch meerjarenplan en een jaarlijkse evaluatie van de strategische doelrealisering.

Heeft u een vraag, idee of suggestie voor de Ledenraad? Laat het weten via een e-mail.

Verslagen Ledenraadsvergaderingen:
mei 2019
februari 2019
november 2018
september 2018
juni 2018

Per 1 januari 2017 is de samenstelling van de Ledenraad als volgt: 

aios  dienstverband
J.A.M. Bollen
G. van Kerckhoven
Mw. M.R. Mende
mw. L.M. Mennes
J.W. Potters
Mw. N. van Veenendaal
mw. E.J. Bosch
J.P. van Roy
M. Tolsma
mw. M. Toonen
vrijgevestigd academisch
P.J. Borgdorff
P.A. Kempen
M.L. Landman
B.M.F. van der Leeuw 
L.P. Reusen
mw. T.S. Schmitt
B.A.J.M. van Druenen 
M.J.L. Bucx
P.J.A.C. Dirven
M.W. Hollmann
I.M. Maissan
S. Meier